Doma Aktualno Jutri bo javna obravnava na občini

Jutri bo javna obravnava na občini

Od junija pa vse do 20. julija poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje. Dopolnjen osnutek si je mogoče ogledati pred pisarno številka 51 na občini. Gradivo pa je dostopno tudi na spletu: www.opn.si/trbovlje.

Javna obravnava pripravljene razgrnitve bo potekala jutri, 11. julija ob 16. uri v mali sejni sobi Občine.

V času javne razgrnitve in javne obravnave ima namreč javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek. Te lahko občani podajo pisno ali v elektronski obliki na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, po elektronski pošti na naslov obcina.trbovlje@trbovlje.si. Lahko pa tudi pisno z vpisom v knjigo pripomb in predlogov ter ustno na zapisnik. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Print Friendly, PDF & Email