Doma Aktualno Kaj, ko bi na vaši strehi »izkoristili« sonce?

Kaj, ko bi na vaši strehi »izkoristili« sonce?

Jani Uranič bo občanom predstavil ključne informacije o trajnostni energetiki.

Da bi sonce s pridom izkoristili za eno najbolj čistih oblik energije, se že lep čas trudijo v Zagorju, kjer bodo jutri znova pripravili strokovno srečanje za občane. Odgovarjali bodo tudi na najbolj pogoste dileme!

Najbolj jih zanima, ali je njihova streha primerna

Matej Drobež iz zagorske občine je prav na omenjeno vprašanje iskal odgovor v imenu občanov največkrat. Namen dogodka je, kot pravi, seznaniti obiskovalce z najbolj izdatnim obnovljivim virom energije v Zagorju in Zasavju.

Obiskovalcem ne le iz Zagorja, vabljeni so namreč občani celotnega Zasavja, bi radi predstavili, kako se sončno energijo spreminja v električno. Pripravljene imajo praktične primere, kako izkoristiti potencial sonca – pa naj bo to na samostojnih hišah ali na javnih objektih in večstanovanjskih stavbah. Drobež verjame, da je v sončni energiji prihodnost: »S tem, ko izkoristimo potencial primerno orientiranih streh na javnih, stanovanjskih in gospodarskih objektih prispevamo k trajnostnemu razvoju občine in k samozadostnosti.«

Poleg okoljskega, predstavljen tudi finančni vidik

Zgrajene sončne elektrarne na strehi ne onesnažujejo okolja, saj ga ne obremenjujejo z izpusti CO2. S proizvodnjo 1 kWh električne energije s pomočjo sončne energije se prihrani približno 0,6 kg emisije CO2.

Za primerjavo eno drevo v svojem življenju veže približno 1 tono CO2.

Na srečanju bo prikazana tudi finančna konstrukcija investicije, ki bo dokazala, da gre pri postavitvi sončne elektrarne na streho tudi za dobro finančno naložbo.

Pogosto se posvetujejo šele po investiciji, ko nastanejo težave

Kljub možnostmi, ki jih občina nudi občanom za svetovanje, bi si želeli večjega obiska. Drobež pogreša predvsem posvetovanje pred izvedbo investicije. V večji meri pa se ukvarjamo z reševanjem težav že po izvedeni investiciji, ko pride do težav pri pridobivanju sredstev sofinanciranja.

Kakšne so največje dileme občanov iz tega področja, kaj največkrat sprašujejo? Primernost njihovih streh, o možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev in o načinu priklopa elektrarn na elektro omrežje. O samooskrbnih sončnih elektrarn oz. t.i. otočnih elektrarn vprašanj, kot ugotavlja Drobež, v okviru brezplačnega energetskega svetovanja do sedaj niso imeli.

Se občani poslužujejo energetskih pisarn, iščejo rešitve pri sebi in v svojem okolju ali smo še vedno bolj pasivni pri tovrstnih rešitvah?

Občina Zagorje ob Savi ima svetovalno pisarna mreže ENSVET, ki občanom nudi individualno, brezplačno in neodvisno energetsko svetovanje in pomoč pri uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah, ki se nahaja v občinski stavbi. Načeloma je odprta ob sredah med 16. in 17. uro. Delovni čas se prilagaja željam občanov, zato so nujna predhodna naročila na telefonsko številko 040 868 211 ali elektronski naslov svetovalke carmen.hladnik.prosenc@gmail.com. Poleg tega pa občina še vedno ohranja brezplačno neodvisno energetsko svetovanje ter pomoč pri uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije ter rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah sta občanom na voljo tudi v raziskovalni enoti OLEA na Kopališki ulici 7 v Zagorju ob Savi (http://olea.si.da05.hosterdam.com/). Enota je odprta ob sredah med 17:00 in 18:00 uro. Zaželena so predhodna naročila na telefonsko številko 041 294 628.

 

Print Friendly, PDF & Email