Doma Aktualno Kako veliki smo, ko stopimo skupaj!

Kako veliki smo, ko stopimo skupaj!

Ste se tudi vi že vprašali kaj točno je partnerstvo LAS in kakšna je vloga le tega v Zasavju? Namen partnerstva LAS je spodbujati trajnostni in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Tako so v sklopu treh javnih pozivov razdelili že za slabih 850.000 evrov sredstev, kar je več kot 74 odstotkov proračuna, ki ga ima na voljo partnerstvo za obdobje do leta 2020.

Maša Kovač

Veliko v turizem in projekte za oživitev lokalnih skupnosti

V prvem pozivu so uredili nov Turistično informativni center v Hrastniku, ki ima sedež v muzeju. S tem se je ustvarilo podporno okolje za razvoj turizma v občini. V okviru projekta je predvidena tudi nabava dveh koles in vzpostavili so novo spletno stran z informacijami o lokalnih ponudnikih. Poleg tega projekta so v prvem sklopu kandidirali še štirje drugi. V Steklarni Hrastnik so poskrbeli za izvajanje vodenih ogledov, v zagorski Krajevni skupnosti Tirna so uredili staro vaško šolo, izvedli projekt Novo rojstvo, s katerim so osveščali ljudi o pomenu varstva okolja in izvedli revitalizacijo javnih objektov v Šentlambertu.

Projekt Varstveno delovnega centra (VDC) Zagorje ob Savi, z naslovom Nasmeh za vse so izvedli v drugem delu javnih pozivov. Glavnino projekta je predstavljala preureditev prostora v VDC in pa nakup opreme (masažni stol, vibro plošča, regali z IR lučmi, tekalna steza, električno dvigalo) za varovance in tudi za zunanje uporabnike.

Prav tako so v drugem pozivu izvedli projekte Oživitev mizarske tradicije v Zasavju, uredili urbane vrtičke in položili fotoaktivne tlakovce pred OŠ Ivana Cankarja v Trbovljah ter poskrbeli za zagon in razvoj vsebin za 4. DRITL.

Za svojo uspešnost so bili nagrajeni

Partnerstvo LAS ima v pripravi že 5 novih projektov, ki so bili izbrani na 3. javnem pozivu. Tako bodo v bodoče zaživeli projekti: Prenova tržnice v Hrastniku, Izkustvena učilnica Tončke Čeč, »RONDO«- Restavracija zdravih jedi, Povezovanje za znanje Šentgotard in pa Mreža zasavskih proizvajalcev in kmetov – Skupaj tiskamo etikete.

Maša Kovač

Da vsi ti projekti niso mačji kašelj priča tudi dejstvo, da so Zasavcem zaradi preseganja kazalnikov odobrili še dodatna sredstva v višini dobrih 280.000 evrov. Ta sredstva bodo tako na voljo za nov javni poziv, ki ga zaenkrat načrtujejo konec leta 2019 ali v začetku 2020 je pojasnila Maša Kovač, s Partnerstva LAS. »Predvsem nas veseli, da se z izvedbo tovrstnih operacij pokaže, kako veliki smo lahko v svoji majhnosti, če seveda stopimo skupaj, z idejami in tudi konkretnimi izvedbami« je zaključila Kovačeva.

Print Friendly, PDF & Email