Doma Aktualno Kateri Hrastničani bi sedeli v občinskem svetu?

Kateri Hrastničani bi sedeli v občinskem svetu?

Državna volilna komisija je objavila seznam kandidatov za mesta v občinskih svetih. V Hrastniku je poleg sedmih županskih kandidatov še 13 list in strank, ki so sestavile kandidatne liste za mesta v občinskem svetu.

1. “Lista srečno, Hrastnik”

1 Božo Majcen, 30.3.1959, Hrastnik, Novi dom 1, 1430 Hrastnik
2 Nina Pečnik, 27.12.1977, Hrastnik, Cesta Hermana Debelaka 8, 1430 Hrastnik
3 Gregor Jelenko, 5.7.1975, Hrastnik, Log 28b, 1430 Hrastnik
4 Karmen Podmenik, 22.8.1970, Marno, Marno 49, 1431 Dol pri Hrastniku
5 David Krajnc, 29.6.1974, Čeče-del, Čeče-del 68, 1430 Hrastnik
6 Maruša Špeglič, 20.12.1966, Hrastnik, Za Savo 16, 1430 Hrastnik
7 Marjan Racki, 3.1.1961, Dol pri Hrastniku, Pot Hameršak Emila 7, 1431 Dol pri Hrastniku
8 Simona Jeraj, 28.12.1976, Hrastnik, Veličkova cesta 45, 1430 Hrastnik
9 Aleš Laznik, 8.1.1965, Hrastnik, Cesta padlih borcev 22a, 1430 Hrastnik
10 Saša Seme, 18.11.1987, Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 18, 1431 Dol pri Hrastniku
11 Željko Udovč, 31.8.1965, Brnica, Brnica 33, 1430 Hrastnik
12 Nada Žagar Seničar, 2.5.1961, Čeče-del, Čeče-del 55b, 1430 Hrastnik
13 Dejan Povše, 30.3.1967, Dol pri Hrastniku, Cesta VDV brigade 3, 1431 Dol pri Hrastniku
14 Mitja Pajnkiher, 19.12.1983, Hrastnik, Novi log 7, 1430 Hrastnik
15 Katja Godec, 14.7.1980, Podkraj, Podkraj 72, 1430 Hrastnik
16 Gregor Saviozzi, 27.1.1972, Hrastnik, Novi dom 62, 1430 Hrastnik
17 Mojca Greben, 5.3.1963, Hrastnik, Pot Josipa Brinarja 8, 1430 Hrastnik
18 Mitja Podreberšek, 29.7.1985, Brdce, Brdce 56, 1431 Dol pri Hrastniku

2. Lista naš Hrastnik

1 Marko Funkl, 18.3.1984, Dol pri Hrastniku, Partizanska cesta 50, 1431 Dol pri Hrastniku
2 Rebeka Kupec, 1.7.1991, Boben, Boben 5, 1430 Hrastnik
3 Nermin Bajramović, 31.10.1976, Hrastnik, Novi log 19c, 1430 Hrastnik
4 Jana Grum Žekar, 8.1.1977, Hrastnik, Pot na Kal 2, 1430 Hrastnik
5 Tadej Hrovatič, 28.3.1986, Prapretno pri Hrastniku-del, Prapretno pri Hrastniku-del 63a, 1430 Hrastnik
6 Kristina Drstvenšek, 29.11.1980, Hrastnik, Novi log 7a, 1430 Hrastnik
7 Robert Sticher, 18.11.1952, Podkraj, Podkraj 91, 1430 Hrastnik
8 Natalija Benko, 16.4.1973, Turje, Turje 62a, 1431 Dol pri Hrastniku
9 Primož Frajle, 17.12.1982, Hrastnik, Veličkova cesta 8, 1430 Hrastnik
10 Diana Dević, 14.10.1990, Hrastnik, Log 2, 1430 Hrastnik
11 Matic Rotar, 22.11.1985, Brdce, Brdce 22, 1431 Dol pri Hrastniku
12 Milena Drstvenšek, 4.5.1967, Podkraj, Podkraj 24, 1430 Hrastnik
13 Aleksej Klemen, 21.11.1966, Dol pri Hrastniku, Pot Hameršak Emila 10, 1431 Dol pri Hrastniku
14 Lidija Jakopič, 25.7.1968, Marno, Marno 21a, 1431 Dol pri Hrastniku
15 Franc Romih, 13.6.1954, Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13, 1431 Dol pri Hrastniku
16 Melita Vidrih, 3.10.1967, Šavna Peč, Šavna Peč 7, 1430 Hrastnik
17 Matevž Polak, 25.1.1980, Čeče-del, Čeče-del 58a, 1430 Hrastnik
18 Ines Jurić, 30.12.1989, Hrastnik, Cesta 3.julija 5, 1430 Hrastnik

3. Lista Gregorja Pajića

1 Gregor Pajić, 7.2.1968, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 7, 1430 Hrastnik
2 Silva Centrih, 21.11.1949, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 7, 1430 Hrastnik
3 Borut Vladimir Pušnik, 1.1.1969, Marno, Marno 51, 1431 Dol pri Hrastniku
4 Nika Zavrašek, 24.4.1993, Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 7a, 1430 Hrastnik
5 Žiga Čudovan, 8.6.1994, Hrastnik, Log 28a, 1430 Hrastnik
6 Maša Horvat, 2.6.1994, Hrastnik, Veličkova cesta 40, 1430 Hrastnik
7 Mišo Šušak, 15.6.1983, Hrastnik, Cesta 1.maja 2, 1430 Hrastnik
8 Jasmina Hrstić, 13.2.1986, Hrastnik, Novi log 12, 1430 Hrastnik
9 Karl Medved, 19.3.1942, Podkraj, Podkraj 92, 1430 Hrastnik
10 Blaženka Šardi, 20.2.1981, Čeče-del, Čeče-del 57, 1430 Hrastnik
11 Marjan Lokovšek, 10.4.1965, Turje, Turje 18, 1431 Dol pri Hrastniku
12 Sonja Gričar, 14.10.1961, Hrastnik, Novi log 19e, 1430 Hrastnik
13 Stanislav Babič, 30.3.1951, Boben, Boben 31a, 1430 Hrastnik
14 Vesna Kandolf, 16.3.1973, Dol pri Hrastniku, Partizanska cesta 58, 1431 Dol pri Hrastniku
15 Janez Roglič, 16.7.1965, Hrastnik, Novi log 7b, 1430 Hrastnik
16 Tina Klanjšek, 21.7.1983, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 14a, 1430 Hrastnik
17 Ljubomir Mur, 27.4.1952, Boben, Boben 33, 1430 Hrastnik
18 Franc Blaznik, 20.11.1950, Čeče-del, Čeče-del 68, 1430 Hrastnik

4. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

1 Vojka Šergan, 6.3.1957, Dol pri Hrastniku, Pot Hameršak Emila 14, 1431 Dol pri Hrastniku
2 Emil Šabanovič, 19.10.1957, Turje, Turje 69, 1431 Dol pri Hrastniku
3 Vesna Ojsteršek Drnovšek, 21.3.1968, Hrastnik, Cesta 1.maja 76, 1430 Hrastnik
4 Jernej Haberl, 18.11.1987, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik
5 Barbara Leskovšek Polak, 26.6.1980, Čeče-del, Čeče-del 58a, 1430 Hrastnik
6 Uroš Klemen, 15.7.1956, Dol pri Hrastniku, Pod hribom 22, 1431 Dol pri Hrastniku
7 Simona Sovre, 27.8.1971, Brnica, Brnica 16, 1430 Hrastnik
8 Andraž Vidovič, 16.12.1993, Hrastnik, Log 3, 1430 Hrastnik
9 Stanislava Dvornik, 27.9.1956, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 16, 1430 Hrastnik
10 Marjan Kupec, 12.8.1952, Brdce, Brdce 44, 1431 Dol pri Hrastniku
11 Jurij Klenovšek, 4.7.1957, Čeče-del, Čeče-del 110a, 1430 Hrastnik
12 Ivanka Rožej, 27.7.1970, Turje, Turje 49, 1431 Dol pri Hrastniku
13 Marko Kavzar, 17.4.1966, Hrastnik, Novi log 18, 1430 Hrastnik
14 Maša Klenovšek, 14.3.1993, Čeče-del, Čeče-del 110a, 1430 Hrastnik
15 Boris Laknar, 9.12.1975, Hrastnik, Log 28d, 1430 Hrastnik
16 Natalija Hribšek, 19.3.1966, Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 17, 1431 Dol pri Hrastniku
17 Jasna Dvornik, 13.6.1978, Hrastnik, Log 10, 1430 Hrastnik
18 Boris Špajzer, 22.4.1969, Hrastnik, Cesta 3.julija 1c, 1430 Hrastnik

5. SD – SOCIALNI DEMOKRATI

1 Igor Pogačnik, 2.11.1952, Hrastnik, Cesta 1.maja 69, 1430 Hrastnik
2 Katjuša Laznik, 25.6.1967, Dol pri Hrastniku, Planinska cesta 10, 1431 Dol pri Hrastniku
3 Drago Kopušar, 24.12.1959, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik
4 Rosanda Kladnik, 15.9.1966, Dol pri Hrastniku, Pot Hameršak Emila 4, 1431 Dol pri Hrastniku
5 Darjan Tavčar, 10.1.1980, Hrastnik, Log 28d, 1430 Hrastnik
6 Maruša Kolar, 7.6.1974, Hrastnik, Log 18, 1430 Hrastnik
7 Andraž Medvešek, 3.1.1986, Hrastnik, Veličkova cesta 46, 1430 Hrastnik
8 Sabina Žlindra, 19.5.1968, Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 19, 1431 Dol pri Hrastniku
9 Robert Jošt, 12.12.1977, Hrastnik, Novi dom 17, 1430 Hrastnik
10 Frida Zaletel, 30.4.1948, Hrastnik, Grajska pot 11, 1430 Hrastnik
11 Igor Mihajlik, 15.7.1976, Čeče-del, Čeče-del 46, 1430 Hrastnik
12 Daška Drnovšek Peklar, 9.3.1978, Turje, Turje 58, 1431 Dol pri Hrastniku
13 Alojz Aškerc, 21.6.1952, Dol pri Hrastniku, Črdenc 3, 1431 Dol pri Hrastniku
14 Cvetka Dolanc, 17.5.1955, Čeče-del, Čeče-del 99b, 1430 Hrastnik
15 Tadej Pavlič, 16.11.1975, Brnica, Brnica 22, 1430 Hrastnik
16 Mario Lovrić, 25.6.1977, Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 8c, 1430 Hrastnik
17 Soniboj Knežak, 13.5.1962, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 16b, 1430 Hrastnik

6. DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1 Vojka Povše Krasnik, 18.5.1958, Dol pri Hrastniku, Partizanska cesta 28, 1431 Dol pri Hrastniku
2 Franjo Krsnik, 12.1.1939, Hrastnik, Log 2, 1430 Hrastnik
3 Anita Hršak, 6.1.1962, Dol pri Hrastniku, Pod Javorjem 13, 1431 Dol pri Hrastniku
4 Ladislav Gornik, 28.1.1952, Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 8b, 1430 Hrastnik
5 Dolores Vavtar, 20.4.1971, Hrastnik, Log 28, 1430 Hrastnik
6 Marko Košir, 24.4.1968, Dol pri Hrastniku, Krištandolska cesta 14, 1431 Dol pri Hrastniku
7 Vojka Žagar, 21.3.1954, Hrastnik, Log 2, 1430 Hrastnik
8 Rojko Žagar, 5.9.1955, Hrastnik, Log 2, 1430 Hrastnik
9 Slavica Plazar, 5.11.1941, Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 16, 1431 Dol pri Hrastniku
10 Janez Koritnik, 20.9.1938, Dol pri Hrastniku, Pot Hameršak Emila 5, 1431 Dol pri Hrastniku
11 Blanka Rupnik, 17.5.1953, Dol pri Hrastniku, Slatno 15, 1431 Dol pri Hrastniku
12 Marjan Špacapan, 3.11.1951, Dol pri Hrastniku, Pod Javorjem 5, 1431 Dol pri Hrastniku
13 Inge Zalaznik, 26.6.1949, Hrastnik, Log 28b, 1430 Hrastnik
14 Leopold Podmenik, 2.11.1949, Hrastnik, Cesta 3.julija 5, 1430 Hrastnik
15 Danijela Kovač, 13.11.1949, Hrastnik, Log 1, 1430 Hrastnik
16 Srečko Koritnik, 14.8.1946, Dol pri Hrastniku, Na Selah 18, 1431 Dol pri Hrastniku
17 Ivan Činžar, 13.4.1945, Dol pri Hrastniku, Pod Javorjem 23, 1431 Dol pri Hrastniku
18 Mihael Javoršek, 28.4.1940, Dol pri Hrastniku, Pot Hameršak Emila 17, 1431 Dol pri Hrastniku

7. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1 Drago Ostrovršnik, 19.11.1965, Hrastnik, Veličkova cesta 36, 1430 Hrastnik
2 Janja Bantan, 11.12.1967, Dol pri Hrastniku, Slatno 25, 1431 Dol pri Hrastniku
3 Bojan Klenovšek, 17.12.1960, Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 13, 1430 Hrastnik
4 Vika Jelen Škrlep, 11.4.1952, Gore, Gore 48, 1431 Dol pri Hrastniku
5 Andrej Funkl, 19.12.1980, Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 8a, 1430 Hrastnik
6 Sanja Klenovšek, 19.3.1984, Hrastnik, Log 1, 1430 Hrastnik
7 Emil Laznik, 2.5.1944, Hrastnik, Taborniška pot 22a, 1430 Hrastnik
8 Ljubica Zakotnik, 25.4.1951, Hrastnik, Log 28a, 1430 Hrastnik
9 Andrej Feguš, 19.7.1953, Hrastnik, Novi dom 33a, 1430 Hrastnik
10 Silvestra Peklar, 5.11.1959, Turje, Turje 8a, 1431 Dol pri Hrastniku
11 Alojz Sovre, 30.4.1957, Hrastnik, Cesta padlih borcev 27, 1430 Hrastnik
12 Sašo Peklar, 25.2.1989, Turje, Turje 8a, 1431 Dol pri Hrastniku

8. LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

1 Anita Vavtar Abram, 22.4.1972, Hrastnik, Novi dom 49a, 1430 Hrastnik
2 Tadej Logar, 23.9.1975, Dol pri Hrastniku, Črdenc 7, 1431 Dol pri Hrastniku
3 Suvada Ibrić, 4.3.1979, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 14a, 1430 Hrastnik
4 Denis Dečman, 5.8.1993, Hrastnik, Log 28d, 1430 Hrastnik
5 Mojca Denovnik, 10.9.1968, Hrastnik, Log 10, 1430 Hrastnik
6 Ivan Maurović, 22.3.1942, Hrastnik, Cesta 1.maja 57, 1430 Hrastnik
7 Dejan Debelak, 29.11.1982, Podkraj, Podkraj 91, 1430 Hrastnik
8 Nina Maurovič, 2.8.1978, Hrastnik, Cesta 1.maja 57, 1430 Hrastnik

9. ZL-DSD – ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA

1 Franc Bokal, 20.3.1970, Kovk, Kovk 30, 1431 Dol pri Hrastniku
2 Mateja Podlogar, 19.7.1964, Hrastnik, Log 1, 1430 Hrastnik
3 Janez Kotnik, 12.5.1974, Brdce, Brdce 49a, 1431 Dol pri Hrastniku
4 Barbara Matek, 25.3.1975, Slatno, Slatno 11, 1431 Dol pri Hrastniku
5 Dušan Rižner, 19.1.1971, Dol pri Hrastniku, Na Selah 11, 1431 Dol pri Hrastniku
6 Vesna Selič Peklar, 21.2.1981, Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13, 1431 Dol pri Hrastniku
7 Igor Zupančič, 19.3.1976, Dol pri Hrastniku, Partizanska cesta 43, 1431 Dol pri Hrastniku
8 Rosita Potočnik, 21.6.1972, Turje, Turje 15a, 1431 Dol pri Hrastniku
9 Nermin Karaman, 21.10.1986, Hrastnik, Cesta Hermana Debelaka 2, 1430 Hrastnik
10 Ana Perko, 17.7.1960, Studence, Studence 12, 1430 Hrastnik
11 Miladin Dević, 21.5.1963, Hrastnik, Novi log 19a, 1430 Hrastnik

10. SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

1 Ivana Bendra, 8.1.1988, Hrastnik, Pot Franca Pušnika 10, 1430 Hrastnik

11. Lista za našo dolino

1 Jani Medvešek, 18.6.1980, Dol pri Hrastniku, Na Selah 12, 1431 Dol pri Hrastniku
2 Mateja Planko, 12.12.1976, Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 13, 1430 Hrastnik
3 Vinko Žagar, 11.1.1974, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 16a, 1430 Hrastnik
4 Ksenja Jakopič, 13.3.1967, Marno, Marno 52, 1431 Dol pri Hrastniku
5 Timotej Funkel, 16.9.1974, Dol pri Hrastniku, Pot Hameršak Emila 20, 1431 Dol pri Hrastniku
6 Alenka Senica Kirn, 25.10.1956, Hrastnik, Cesta Adama Dušaka 6, 1430 Hrastnik
7 Žiga Kovač, 1.10.1992, Hrastnik, Novi log 19a, 1430 Hrastnik
8 Branka Roglič, 10.8.1955, Hrastnik, Novi log 7b, 1430 Hrastnik
9 Darko Šurina, 7.6.1973, Hrastnik, Veličkova cesta 43, 1430 Hrastnik
10 Anita Mihalič, 15.11.1972, Šavna Peč, Šavna Peč 22, 1431 Dol pri Hrastniku
11 Matej Kaiser, 16.9.1957, Podkraj, Podkraj 75, 1430 Hrastnik
12 Zorica Blatnjak, 9.12.1987, Hrastnik, Cesta 1.maja 24, 1430 Hrastnik
13 Uroš Razpotnik, 21.7.1991, Hrastnik, Novi log 7b, 1430 Hrastnik
14 Biljana Zgonjanin, 27.10.1980, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik
15 Iztok Železnik, 17.7.1981, Turje, Turje 81, 1431 Dol pri Hrastniku
16 Denis Šketako, 21.9.1988, Hrastnik, Taborniška pot 25a, 1430 Hrastnik
17 Karolina Senčar, 28.10.1957, Čeče-del, Čeče-del 48, 1430 Hrastnik
18 Nejc Plahuta, 28.12.1986, Prapretno pri Hrastniku-del, Prapretno pri Hrastniku-del 18, 1430 Hrastnik

12. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1 Alojz Čebin, 2.6.1951, Šavna Peč, Šavna Peč 9, 1430 Hrastnik
2 Jasmina Pavlič, 7.10.1983, Hrastnik, Cesta 3.julija 1a, 1430 Hrastnik
3 Kristjan Rihter, 13.12.1982, Hrastnik, Cesta 3.julija 1b, 1430 Hrastnik
4 Jasna Presečki, 29.9.1990, Studence, Studence 19, 1430 Hrastnik
5 Anže Rovšek, 5.9.1994, Kovk, Kovk 26, 1431 Dol pri Hrastniku
6 Doroteja Štepec, 16.6.1975, Plesko, Plesko 7, 1430 Hrastnik
7 Niko Sovre, 10.9.1995, Brnica, Brnica 16, 1430 Hrastnik
8 Klavdija Jovan, 1.8.1997, Dol pri Hrastniku, Grča 2b, 1431 Dol pri Hrastniku
9 Rok Kreže, 27.10.1994, Podkraj, Podkraj 33, 1430 Hrastnik
10 Nina Mešiček, 25.6.1999, Šavna Peč, Šavna Peč 19, 1430 Hrastnik
11 Jože Tišler, 12.12.1961, Krištandol, Krištandol 11, 1431 Dol pri Hrastniku
12 Tilen Pavlič, 20.4.1997, Hrastnik, Novi log 20, 1430 Hrastnik

13. SPS – SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE

1 Darko Šrenk, 23.9.1968, Hrastnik, Log 28a, 1430 Hrastnik

Print Friendly, PDF & Email