Doma Aktualno Kdo bo obnavljal 600 občinskih stanovanj

Kdo bo obnavljal 600 občinskih stanovanj

Objavljen je javni razpis za izvedbo investicijskih, vzdrževalnih, obnovitvenih in intervencijskih del v stanovanjih v lasti občine Trbovlje. Prijave zbirajo do 17. novembra.

Občina Trbovlje razpolaga s približno 600 stanovanji skupaj z bivalnimi enotami na različnih lokacijah v občini Trbovlje, in sicer v naseljih Opekarna, Trg svobode, Šuštarjeva kolonija, Kolonija 1. maja, Neža, Vreskovo, Keršičeva cesta, Trg svobode, Ulica Sallaumines, Gimnazijska cesta, Trg Franca Fakina, Cesta Tončke Čeč, Savinjska cesta, Golovec, Globušak, Trg revolucije, Partizanska cesta, Žabjek, Nasipi, Novi dom in Kešetovo.

Vsako leto v celoti obnovijo do 15 stanovanj

Razpis obsega izvedbo investicijsko vzdrževalnih in obnovitvenih del ter izvedbo intervencijskih posegov. V posameznem letu se obnovi 10-15 stanovanj v celoti, v 20-30 stanovanjih pa se opravijo posamezna vzdrževalna dela (zamenjava stavbnega pohištva, obnova kopalnic in druga dela). Načrtovana dela se bodo izvajala skladno z letnim planom za tekoče leto. Intervencijska dela se bodo opravljala glede na javljene intervencije po potrebi. V občinskem proračunu je v ta namen zagotovljenih 340.000 evrov (brez DDV) sredstev tako v letu 2018 kot v letu 2019.

Print Friendly, PDF & Email