Doma Aktualno Koga bi predlagali za naj občana?

Koga bi predlagali za naj občana?

Nagrade in priznanja Občine Trbovlje so najvišja priznanja v občini namenjena za dosežke, ki prispevajo k boljšemu in prijaznejšemu življenju občanov. Prejmejo jih občanke in občani, zavodi, društva, organizacije, podjetja, skupine in združenja.

Občina Trbovlje je tako objavila javni razpis, za zbiranje predlogov za podelitev naziva častni občan oziroma občanka in Prvojunijske nagrade za leto 2020. Predloge lahko podajo posamezni občani ali občanke, društva, združenja, politične stranke, krajevne skupnosti in ostale organizacije, pri čemer morajo predlogi vsebovati samostojen pisni predlog z obrazložitvijo, o primernosti kandidata za prejem nagrade.

Naziv častnega občana se podeljuje za posebne zasluge in izjemne dosežke v njihovem življenju na različnih področjih, pomembnih za razvoj občine. Prav tako se na razpisu zbirajo ponudbe za podelitev Prvojunijske nagrade, ki se podeljuje za življenjsko delo in večletno nadpovprečno uspešno delo ter uveljavitev na različnih področjih družbenega in gospodarskega življenja. Prejmejo jo lahko tudi občani in občanke Trbovelj, ki so dosegli izjemne dosežke na posameznih področjih ali ustanovah zunaj občine, ki pa so pomembno prispevali k ugledu Občine Trbovlje. Obe omenjeni nagradi podeljuje občinski svet Občine Trbovlje, in sicer na podlagi prejetih predlogov na javni razpis, ki ga razpiše Komisija za občinska priznanja.

Prijave na razpis se zbirajo do petka, 27. marca 2020, prispeti pa morajo priporočeno v zaprti kuverti na naslov Občina Trbovlje, Komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, s pripisom Za javni razpis – častni občan in Prvojunijska nagrada – ne odpiraj. Razpisna dokumentacija, kjer so zapisana merila za nagrade pa je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje.

Izbirajo že petdesete prvojunijske nagrade

Print Friendly, PDF & Email