Doma Aktualno Kolesarske brez soglasja lastnikov zemljišč ne bo

Kolesarske brez soglasja lastnikov zemljišč ne bo

Občina Zagorje ob Savi načrtuje izgradnjo kolesarske steze na relaciji Zagorje ob Savi – Kisovec – Izlake – Orehovica. Ker pa je kolesarska steza mogoča le tako, da pot poteka tudi po zasebnih zemljiščih, bo potrebno soglasje lastnikov. “Trudili smo se, da smo s postopnim variantnim načrtovanjem prišli do rešitve, ki, gledano v celoti, terja najmanj posegov na zasebnih zemljiščih in hkrati izpolnjuje vse pomembne kriterije urejanja varnih kolesarskih površin” pojasnijo na zagorski občini.

Projekt je eden izmed nosilnih projektov občine v obstoječem programskem obdobju za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 in je vključen tudi v podpisani Dogovor za razvoj Zasavske regije. Kot še pravijo Zagorjani, želijo s kolesarsko stezo spodbuditi uporabo koles in prispevati k bolj zdravemu načinu življenja, k širšemu razvoju območja, izboljšanju kvalitete zraka, okolja in k razvoju sonaravnega turizma.

Kolesarska steza med Zagorjem in Orehovico bo dolga skoraj 9 kilometrov. Projektno dokumentacijo so pripravili v podjetju Ozzing, po lanskih podatkih naj bi ta stala 175 tisoč evrov. Celotna kolesarska steza pa naj bi bila težka kar tri milijone evrov.

Zavedamo se, da izgradnja kolesarske steze brez podpore lastnikov zemljišč, po katerih bo potekala, ne bo uspešna, pri čemer je pridobitev pravice graditi na zasebnih zemljiščih temeljni pogoj za pričetek gradnje. Ob tem želimo poudariti, da smo načrtovali potek trase bodoče kolesarske steze na način, da bodo posegi na zasebnih zemljiščih minimalni, pri čemer je naš cilj, da bodo po izgradnji steze, le-ta še dodatno urejena in izboljšana v korist vseh lastnikov. Trudili smo se, da smo s postopnim variantnim načrtovanjem prišli do rešitve, ki, gledano v celoti, terja najmanj posegov na zasebnih zemljiščih in hkrati izpolnjuje vse pomembne kriterije urejanja varnih kolesarskih površin.

Pripravljeni najnovejši projekti za sodobno zagorsko kolesarsko pot

Lastnikom zasebnih zemljišč je Občina Zagorje konec junija pripravila tri predstavitve najnovejših izvedbenih projektnih rešitev kolesarske steze, pridružili so se tudi predstavniki Krajevnih skupnosti KS Rudnik-Toplice, KS Kisovec-Loke in KS Izlake. “Zavedamo se, da izgradnja kolesarske steze brez podpore lastnikov zemljišč, po katerih bo potekala, ne bo uspešna, pri čemer je pridobitev pravice graditi na zasebnih zemljiščih temeljni pogoj za pričetek gradnje. Ob tem želimo poudariti, da smo načrtovali potek trase bodoče kolesarske steze na način, da bodo posegi na zasebnih zemljiščih minimalni, pri čemer je naš cilj, da bodo po izgradnji steze, le-ta še dodatno urejena in izboljšana v korist vseh lastnikov.”

Zagorska kolesarska steza, trboveljski podjetniški inkubator in hrastniška obrtna cona

Print Friendly, PDF & Email