Doma Aktualno Kolesarske poti, zasavski inkubator, poslovne cone

Kolesarske poti, zasavski inkubator, poslovne cone

Pomemben dokument, ki bo v Zasavje “prinesel” skoraj 26 milijonov evrov in omogočil uresničitev 11 pomembnih zasavskih projektov, je bil včeraj podpisan s strani gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in predsednika Razvojnega sveta Zasavske regije Matjaža Švagana.

Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije vključuje projekte s področja spodbujanja podjetništva, podpornega okolja za podjetništvo (poslovna infrastruktura), spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti, gradnje javne infrastrukture za odpadno vodo in izboljšanja regionalne mobilnosti.

11 zasavskih projektov do leta 2020

Za realizacijo bodo poleg evropskih sredstev potrebna tudi lastna, ki jih bodo morale občine zagotoviti pri izvedbi. Do leta 2020 naj bi v Zasavju pridobili:

–              Obrtno industrijska cona Steklarna – TKI Hrastnik,

–              Zasavski podjetniški inkubator,

–              Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi,

–              Ekonomska-poslovna cona Zagorje,

–              Kolesarska steza Zagorje- Orehovica,

–              Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah,

–              Izvedba ukrepov CPS na kolesarski infrastrukturi v občini Hrastnik,

–              Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Hrastnik,

–              Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Trbovlje,

–              Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Zagorje ob Savi,

–              Cesta Hrastnik-Zidani Most prva faza.

Zasavski dogovor med prvimi

Poslanka Šerganova in minister Počivalšek.

“Prav je, da se je to zgodilo še v tem mandatu” pravi poslanka Vojka Šergan, saj bi se sicer podpis dogovora zavlekel vsaj za nekaj mesecev. Zasavski dogovor je eden prvih usklajenih na lokalni ravni in podpisanih s strani države na drugem pozivu ministrstva. “Dogovor je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se bo uresničeval Regionalni razvojni program Zasavske regije 2014 – 2020 in vsebuje razvojno specializacijo regije, njene strateške razvojne cilje ter prioritete in ukrepepojasnjujejo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje.

“Znotraj zasavske kvote bomo dobili 7,2 milijona evrov”, pravijo na trboveljski občini, kjer sta dva od štirih njihovih projektov s področja gospodarstva in usklajena v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

 

Print Friendly, PDF & Email