Doma Aktualno Koliko projektov in denarja pripeljala v Zasavje

Koliko projektov in denarja pripeljala v Zasavje

Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRAZ) je v dobrem letu od ustanovitve zrastla v pravo malo podjetje.

Trenutno 9 zaposlenih

Tadej Špitalar

V RRAZ je po besedah direktorja Tadeja Špitalarja trenutno devet zaposlenih, šest med njimi za določen čas. Prihodnje leto bodo za 4 mesece, tako kot letos, dodatno zaposlili še 20 udeležencev projekta Podjetno v svet podjetništva.

Za plače zaposlenih gre vsak mesec okoli 15.000 evrov. Od tega občine ustanoviteljice sofinancirajo 40 odstotkov plač za štiri zaposlene, to je okoli 3.500 evrov mesečno; ostala sredstva RRAZ prejema iz državnega in evropskega proračuna, pravi Špitalar.

Novih zaposlitev, razen v primeru potrjenih prijav na razpisih teritorialnega sodelovanja, to je čezmejnih, medregionalnih, transnacionalnih EU programov …, v RRAZ ne načrtujejo več. “Za nedoločen čas bodo zaposlene največ tri osebe, ena zaposlitev je mandatna, torej vezana na štiri leta, ostalo bodo projektne zaposlitve, kot doslej,” pravi Špitalar.

Koliko projektov pripeljali v Zasavje?

“Projekte, ki so nam do konca leta 2021 na voljo na gospodarskem ministrstvu, poleg pogodbe, ki jo imamo za opravljanje splošnih razvojnih nalog. Poleg tega smo pridobili Regijsko štipendijsko shemo do leta 2022 in Regijsko garancijsko shemo do leta 2025,” odgovarja Špitalar na vprašanje, koliko projektov je RRAZ uspela pripeljati v Zasavje.

Pogodbe za 3,6 milijona evrov

Skupna vrednost pogodb za pridobljene projekte po informacijah Špitalarja znaša 3.628.530 evrov, od tega je 2.033.200 evrov nepovratnih sredstev za zaposlovalce v regiji v okviru Regijske štipendijske sheme in Regijske garancijske sheme.

“Do sredine januarja 2018 je odprt še poziv gospodarskega ministrstva za projekte za ‘Dogovor za razvoj regij’, kjer bomo skupaj z občinami in ostalimi nosilci prijavili projekte v vrednosti nekaj deset milijonov evrov. Dokler jih razvojni svet regije ne potrdi in ne bodo oddani, pa o podrobnostih še ne moremo govoriti,” pravi Špitalar.

Print Friendly, PDF & Email