Doma Aktualno Koliko zaslužijo s sejninami?

Koliko zaslužijo s sejninami?

Kolikšne sejnine si izplačujejo člani sveta v zagorskih javnih zavodih?

Po podatkih, predloženih na zadnji seji občinskega sveta, Zasavska ljudska univerza sejnin za predstavnike občine Zagorje ne izplačuje. Sejnin ne prejemajo niti člani sveta Srednje šole Zagorje, Glasbene šole Zagorje, Mladinskega centra Zagorje, Zavoda za šport Zagorje, Javnega sklada RS za kulturno dejavnost, občinska izpostava Zagorje. Tudi v OŠ dr. Slavka Gruma in na OŠ Ivana Skvarče si niso izplačali sejnin.

Svojo funkcijo opravljajo kot častno

1400582994_OS Toneta okrogarja1

Na OŠ Toneta Okrogarja člani sveta javnega zavoda sprejmejo funkcijo kot častno, brez protiplačila za udeležbo na sejah zavoda, prav tako so se na OŠ Ivana Kavčiča odločili, da bodo funkcijo opravljali brez nagrade.

Na Centru za socialno delo Zagorje so v preteklem letu vsem članom sveta javnega zavoda skupno izplačali 2.408 evrov sejnin. Dom starejših občanov Polde Eberl – Jamski Izlake za udeležbo na seji članom sveta javnega zavoda izplača 50 evrov, za udeležbo na dopisni seji pa polovico manjši znesek. V Zdravstvenem domu Zagorje člani za udeležbo na redni seji prejmejo 60 evrov bruto, predsednik pa 78 evrov bruto. Za korespondenčno sejo pa člani 30 evrov in predsednik 39 evrov bruto. Za 2 redni seji in 10 korespondenčnih sej so si tako izplačali 2.166 evrov bruto.

V Vrtcu Zagorje so si izplačali tudi poračun

Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje je za 3 sejnine od marca lani do marca letos porabila 1.464 evrov bruto. Predsednik sveta zavoda prejme na sejo 85,29 evrov in člani po 72,17 evrov bruto. Kulturni center Delavski dom Zagorje je za 3 sejnine od marca lani do marca letos izplačal 811 evrov bruto, in sicer so predsedniku sveta zavoda izplačali po 74,75 evrov bruto na sejo, članom pa 57,50 evrov bruto.

V Vrtcu Zagorje so od 2. marca lani do 31. maja letos za 3 seje izplačali 1.894,75 evrov
bruto sejnin; in sicer v letu 2015 873 evrov, v letu 2016 pa so si poleg sejnin izplačali še poračun za preteklo leto, skupni znesek je bil 1.018 evrov bruto. Poračun so si izplačali 3 predstavniki, vsak je prejel 125 evrov bruto. Po besedah ravnateljice Tanje Starc vsa izplačila bremenijo tržno dejavnost vrtca. Znesek ene sejnine je za člane znašal po 60 evrov bruto, za pripravo in vodenje seje je predsednica prejela 78 evrov bruto, na zadnji seji pa so se zneski sejnin za nekaj evrov zvišali.

Print Friendly, PDF & Email