Doma Aktualno Komunalni odpadki ne sodijo v domača kurišča!

Komunalni odpadki ne sodijo v domača kurišča!

Tudi vaš sosed kuri vse, kar mu pride pod roke? Ukrepate lahko, a za začetek postopka mora biti tehten razlog – in to ni le “da ste na oko presodili barvo dima ali zaznali nenavaden vonj”.

200 evrov za kršitev

Prepovedano je tudi sežiganje komunalnih odpadkov na prostem, na mestu nastanka, domačih kuriščih in kotlovnicah ter drugih skupinskih kotlovnicah, poudarjajo zasavski redarji. Za tovrstne kršitve znaša kazen za fizične osebe 200 evrov. Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje so letos izrekli 3 opozorila iz tega naslova. Lani so izdali le enega, pred dvema letoma pa štiri.

Sebastjan Zmrzljak, vodja redarstva, želi ob tem opozoriti še na prepoved kurjenja, sežiganja in uporabo odprtega ognja v naravnem okolju, kar pa sicer sodi v pristojnosti Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v okviru Ministrstva za obrambo. Prepoved velja za javne in zasebne površine!

V naravnem okolju nikakor ne smete kuriti odpadne gume, plastike ali kakšne druge odpadne embalaže. Nadzor nad tem izvaja Inšpektorat za kmetijstvo in okolje.

Kaj pa lahko kurimo v naravnem okolju?

Le slamo in druge naravne nenevarne materiale rastlinskega izvora!

Kako proti kršitelju sosedu?

Četudi opazite moteč vonj in dim sumljive barve, to še ni dovolj, da se uvede inšpekcijski postopek. Kurjenje komunalnih odpadkov na podlagi občinskih odlokov nadzoruje občinska inšpekcija. Ti lahko ukrepajo le, kadar občani oziroma podjetja kurijo prepovedane materiale oziroma odpadke in za začetek postopka obstajajo tehtni razlogi za sum. Če pa ste zasledili, da nekdo v naravnem okolju kuri odpadki kot so odpadne gume in odpadna plastika, je za ukrepanje pristojen Inšpektorat RS za okolje in prostor.

Sicer je v pečeh dovoljeno kuriti le s tipičnimi gorivi (naravnim lesom v vseh oblikah, kurilnim oljem in drugimi tekočimi gorivi ter zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom), medtem ko se lahko gorivo iz nenevarnih odpadkov v pečeh uporablja le s posebnim okoljevarstvenim ali gradbenim dovoljenjem.

Print Friendly, PDF & Email