Doma Aktualno Kumplast pridobiva novo dovoljenje, krajani še vedno tarnajo zaradi hrupa in smradu

Kumplast pridobiva novo dovoljenje, krajani še vedno tarnajo zaradi hrupa in smradu

Že dve leti bijejo bitko krajani Kisovca s podjetjem Kumplast. V preteklem letu so dosegli, da je podjetje namestilo nove biofiltre, za katere pa Civilna iniciative (CI) Kisovec vseeno trdi, da so smrad zmanjšali le minimalno. »Mogoče zaradi prevelike kapacitete proizvodnje, še bolj možno pa zaradi tega, ker ne pokriva vseh izpustov« meni Miha Kovačič, neposredni sosed podjetja in član CI Kisovec. »Mi smo mnenja da taka tovarna nikakor ne spada v naselje« povzame stališče CI Kisovec Kovačič.

Kumplast želi pridobiti okoljevarstveno dovoljene

Jože Ule

Poleg smradu pa krajane in CI Kisovec moti hrup, ki se v nočnem času širi iz Kumplasta. »Verjetno gre za mlin, ki melje plastiko« predvideva Kovačič. Da ima podjetje mlin, ki reciklira izdelke nam potrdi direktor Kumplasta Jože Ule. Ravno zaradi tega mlina bi v podjetju radi pridobili okoljevarstveno dovoljene (OVD) šr pojasni direktor.

Trenutno teče postopek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja so sporočili iz Občine Zagorje, kjer so dobili tudi status stranske udeleženke v postopku, kar pomeni da se imajo možnost izreči o dejstvih in okoliščinah. Ule pa dodaja, da za pridobitev niso ponovno zaprosili, ampak so jim že pozitivno rešeno odločbo po pritožbi Občine Zagorje vrnili nazaj v začetno fazo pridobivanja dovoljenja.

Reciklirali bi svoje materiale in jih pripravili za ponovno uporabo

Kumplast si OVD za reciklažo njihovih izdelkov želi, saj bi na ta način pridobil možnost reciklaže reklamiranih izdelkov, ki jih dobavljajo svojim partnerjem in za prevzem le teh rabijo okoljevarstveno dovoljenje. »Krajane skrbi, da bomo vozili smeti« pravi Ule, ki dodaja, da jih zanima le reciklaža lastnih materialov. “Svetovno gospodarstvo gre v smeri trajnostnega razvoja in vse bolj postaja pomemben koncept krožnega gospodarstva, ki temelji na ponovni uporabi že obstoječih materialov, saj se tako zmanjšuje količina odpadkov in s tem tudi negativni vplivi na okolje” še zaključi Ule.

Ne le smrad, skrbi jih, da gre morda za izpust rakotvornih snovi

Print Friendly, PDF & Email