Doma Aktualno Litijani tudi o nadgradnji turizma

Litijani tudi o nadgradnji turizma

Litijski Občinski svet se je sestal ta teden.

Svetniki so potrdili koncept organizacije predšolske vzgoje za naslednje šolsko leto. Nadvse pomemben je potrjen Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija, ki je še posebnega pomena za področje KS Gabrovka. To pa tudi zato, ker ceste morajo biti javno dobro, torej je potrebno med drugim urediti lastništvo cest. Skupna dolžina litijskih kategoriziranih občinskih javnih cest je 432 km. Sprejeto je bilo še finančno poročilo in poročila o delu v letu 2019 IC GEOSS in Vrtca Litija. Pomemben je tudi sprejeti odlok o turističnem vodenju, kar predstavlja osnovno izhodišče, da se turizem v Litiji nadgrajuje po zastavljenih ciljih. Lokalno vodniško službo bosta organizirala in vodila, v Občini Litija Zavod za kulturo, mladino in šport Litija, in v Občini Šmartno pri Litiji Javni zavod Bogenšperk. Potrjen je tudi sklep o ustanovitvi varnostnega sosveta, o čem bomo še poročali.

»Občini je uspelo na podlagi prijave pridobiti dodatna sredstva za štiri projekte za odpravo posledic naravnih nesreč. Tu gre za ureditev cestne infrastrukture Podšentjur – Pogonik, Spodnji Log, Kobilje in ureditev cestne infrastrukture s plazovi v naselju Cirkuše. To so projekti, ki zahtevajo dodatna sredstva lastne udeležbe. Za te projekte je že razpisano javno naročilo in upam, da bomo do konca poletja podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem in projekte realizirali še v letošnjem letu,« je optimističen župan Franci Rokavec.

KS Polšnik in KS Sava lahko kmalu pričakujeta optično povezavo. Tudi za KS Konjšica se že iščejo rešitve za tovrstno povezavo s svetom.

Seja je potekala dokaj umirjeno in usklajeno z upoštevanjem priporočil NIJZ.

 

Print Friendly, PDF & Email