Doma 1+1=2 Majhnost Srednje šole Zagorje je priložnost za intenzivno rast in razvoj dijaka

Majhnost Srednje šole Zagorje je priložnost za intenzivno rast in razvoj dijaka

Srednja šola Zagorje ima v svojih prostorih na voljo šest programov, ki so različni tako po vsebini kot tudi po času trajanja: v 2-letnem programu lahko postanete pomočnik v biotehniki in oskrbi, v 3-letnem gastronom hotelir in trgovec, v 4- letnem srednji zdravstvenik oz. po novem tehnik zdravstvene nege in v 5-letnem gastronomski tehnik in ekonomski tehnik.

“Pri nas dijakom poleg poklicnih kompetenc pomagamo pri tem, da znajo razviti vrednote in znanja, pomembna za življenje, predvsem pa jim omogočimo, da prepoznajo lastne potenciale in zgradijo pozitivno samopodobo ter pridobijo na svoji samozavesti,” opisuje ravnateljica Srednje šole Zagorje Aljaša Urbanija, ki pravi še, da ob opisanem tudi bližina šole za zasavske mlade pomeni pomemben prihranek pri času, katerega lahko v večji meri posvetijo učenju in popoldanskim, obšolskim dejavnostim, saj ne izgubljajo dragocenih ur z vožnjo daleč stran iz regije.

Vrata so odprta na široko za zdravstveni kader

Zaposlitvene možnosti so široke, pove Živa Kramar, diplomirana medicinska sestra – učiteljica na Srednji šoli Zagorje, saj srednji zdravstveniki in srednje medicinske sestre lahko delajo v domovih za upokojence, zdravstvenih domovih in bolnišnicah kot tudi v zasebnih ambulantah, v zdraviliški dejavnosti in v socialnovarstvenih zavodih. Ob tem ravnateljica zagorske srednje šole dodaja, da dijaki, ki letos obiskujejo 1. letnik že vsrkavajo vase znanje po prenovljenem strokovnem modelu – ta kot pomembno spremembo vključuje večji nabor socialnih veščin (kar podkrepi možnost opravljanja prakse v VDC-jih, ki je novost) in sprememba naziva: ko bo generacija 2019/2020 zaključila šolanje, bodo vsi prejeli naziv tehnik zdravstvene nege.

Življenje je najboljši učitelj = avtentične učne situacije

Ob obisku ekipe ZON.si na praktičnem delu znotraj t.i blok ure (v trajanju 90min, op.a) se je pripetila avtentična učna situacija, katerih pomen tudi poudarjajo na zagorski srednji šoli: dijakinja je prišla na prevezo, katero zahteva zdravljenje vraščenega nohta (sanitetni material je zagotovila “pacientka” sama), ravno te dni so poskušali medicinsko odstraniti svinčeno minco, vbodeno v kožo dijaka, podobno pa se je zgodilo že na lanskoletnem informativnem dnevu, ko so nudili pomoč ob izgubi zavesti. “Super je, da se lahko vmes pogovarjamo, si povemo, na kak način bi kaj rešili, kdaj smo že bili v kakšni situaciji in podobno,” njen najljubši del programa Zdravstvena nega opisuje ena izmed dijakinj.

Pot nas vodi v poseben del ob šoli, kjer se kalijo bodoči gastronomski strokovnjaki. Barista je oseba, ki kuha različne vrste kav ali se ukvarja z latte-art. Dijakinja Tjaša je tako pripravila umetniško navdihnjen napitek, ob čemer ravnateljica ponosno pove, da iz učilnic njihove šole izhaja tudi visoko cenjen kuharski strokovnjak Lojze Čop.

Za piko na i pa so trije mladi fantje, ki jih kuhanje veseli, pripravili ameriške palačinke, čokoladno kocko in zdrobov praženec.

“Postal sem bolj spreten, pri dekoriranju sem razvil natančnost in umirjenost, ki mi prav pride tudi sicer v življenju,” eno od pozitivnih strani šolanja na programu Gastronomske in hotelske storitve izpostavlja dijak v kuharski opravi.

3+2: Leto dni več na šoli, pa imaš dva poklica!

Na Srednji šoli Zagorje izvajajo štiriletni program Zdravstvena nega, ki ga dijaki zaključijo s poklicno maturo. Med triletne programe pa spadata Trgovec in Gastronomske in hotelske storitve, ko po uspešnem zaključku lahko nadaljujejo šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju in si v dveh dodatnih letih pridobijo dva poklica v enem: prodajalec in ekonomski tehnik ter gastronom hotelir in gastronomski tehnik.

Znamo preudarno s svojim denarjem?

Tudi v šolskih klopeh učijo, kako smotrno ravnati z osebnimi financami in financami v gospodarskih družbah.

“Tudi tega, da znaš varčevat, se je potrebno naučiti.” – “Kako brez finančnih pretresov in zagat priti skozi mesec.” Dobro je imeti nekje varnostno rezervo v obliki skritih prihrankov.” Tu je nanizanih le nekaj odgovorov dijakov, zakaj sta programa Trgovec in Ekonomski tehnik dobra za življenje. Tekom šolanja se tovrstnih navad, kot je dosledno vodenje lastnih prihodkov in izdatkov, vsekakor naučijo, doda Tatjana Zupanc, ki kratko opiše tudi učno podjetje (ki je simulacija pravega) tekom pouka osebnih financ in davkov.

Nižje poklicno izobraževanje: ni le rešitev v sili, pač pa tudi odskočna deska

V prostorih OŠ Ivana Skvarče za praktični pouk nastajajo zanimivi unikatni enostavni, uporabni in dekorativni izdelki, denimo, znotraj nižjega poklicnega izobraževanja so dijaki že izdelali mrežaste vrečke za sadje in zelenjavo (ponovna uporaba zaves), pa tudi shranjevalni etui za slušalke iz odsluženega jeansa, nastali pod budnim očesom Karmen Pevec. Ravno tako lahko dijaki po uspešno zaključenem nižjem poklicnem izobraževanju nadaljujejo šolanje v poklicnih in strokovnih programih.

 

Prizadevamo si, da našim dijakom damo priložnost, da se naučijo dobro opravljat svoj poklic, hkrati pa imajo vsi opravka z ljudmi, zato je naš cilj, da jim privzgojimo določene vrednote in čut do sočloveka. Ne glede na to, ali si pacient v bolnici ali gost v lokalu ali pa kupec v megamarketu – najbrž si ne želimo, da bi nas stregli roboti. Ko uspemo dijake pripeljati do tega, da so strokovnjaki svojega področja z vEliko začetnico in ljudje z veliko začetnico, je naš cilj več kot izpolnjen.(Aljaša Urbanija, ravnateljica Srednje šole Zagorje)

Print Friendly, PDF & Email