Doma Aktualno Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih od 5.000 do 25.000 evrov

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih od 5.000 do 25.000 evrov

Posamezno podjetje lahko zaprosi za največ dva kredita, ki bosta izplačana v 5 letih in za znesek med 5.000 in 25.000 evrov.

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mikrokredite podjetjem na problemskih območjih. Krediti so namenjeni mikro, majhnim in srednjim podjetjem:

– ki imajo na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
– ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
– ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000, najvišji pa 25.000 evrov. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Prijavni roki so: 1.2.2021, 1.3.2021, 1.4.2021, 1.5.2021, 1.6.2021, 1.7.2021, 1.9.2021 in 1.10.2021

Print Friendly, PDF & Email