Doma Aktualno Ministra + župani + poslanci = bodo skupaj rešili regijo?

Ministra + župani + poslanci = bodo skupaj rešili regijo?

Zasavski župani, vsi štirje zasavski poslanci in ministra zasavskih korenin (za javno upravo in za kulturo) so na pobudo Razvojnega sveta Zasavske regije sedli za skupno mizo in se na ponedeljkovem srečanju seznanili z aktualnim dogajanjem v regiji.

Župani so poslancem in ministroma predstavili pobude za prenos lastništva degradiranih površin z države na lokalne skupnosti. V skladu z obstoječo zakonodajo namreč lahko država za razvojne namene lokalnih skupnosti neodplačno prenese svoje premoženje na njih.

Če bodo prepustili špekulativne nakupe, bodo regijo še oslabili

Izražena je bila načelna podpora pobudi županov občin Trbovlje in Hrastnik za tovrsten prenos še v letošnjem letu, ob čemer je župan Občine Hrastnik Marko Funkl optimističen: ”Ne verjamemo, da bo država dopustila, da se površine, ki so v javnem interesu, prepusti špekulativnim nakupom ter na ta način regijo kot je Zasavje še bolj oslabi. Stališče Občine Hrastnik je, da moramo skupaj z državo iskati najboljše možne rešitve za občane in občanke, kraj, regijo in državo, zato bomo do konca vztrajali pri tem, da se lastništvo neodplačno prenese na lokalno skupnost ali ostane v lasti države. Skupaj z društvi in javnimi zavodi usklajeno pripravljamo akcijski načrt, ki ima skupen cilj, to je urejeno, funkcionalno in varno okolje po zaključku rudarjenja v naših krajih. Ob tem pa seveda tudi možnosti za nadaljnji razvoj kraja. ”

Minister za javno upravo Rudi Medved se je strinjal, da je treba takoj poiskati možnosti za neodplačni prenos in tako podpreti razvojne cilje občin. “Gospodarjenje z nepremičninami na degradiranih območjih ne more biti ujetnik financiranja zapiranja rudnika”, je izpostavil minister.

Srečanje je bilo tudi priložnost, kjer je Regionalna razvojna agencija Zasavje predstavila pripravo novega Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2021-27 ter nabor projektov, vključenih v Dogovor za razvoj zasavske regije.

Po podatkih, ki jih je posredoval Tadej Špitalar, direktor RRA Zasavje, finančno izstopajo dela na državni cesti G2-108 Hrastnik-Zidani Most, težka kar 6 milijonov.

Občina Trbovlje si obeta infrastrukturno posodobitev obrtno-industrijske cone Nasipi in Zasavski podjetniški inkubator kot tudi nove kolesarske površine in čistejšo odpadno vodo v porečju Save (na to lahko računajo tudi Hrastničani).

Na seznamu najpomembnejših projektov za Zagorje pa je ekonomsko-poslovna cona in kolesarska steza Zagorje-Orehovica, slednja ocenjena na 6 milijonov evrov.

Zgradili s samoprispevkom in prostovoljnim delom ob sobotah, zdaj pa bi država to razprodala

Print Friendly, PDF & Email