Doma Aktualno Na mesec do 10 novih vselitev

Na mesec do 10 novih vselitev

Direktor Stane Sotlar

Družba Spekter ima praznih okoli 160 stanovanj. Približno polovica je primerna za obnova in oddajo. Na mesec v povprečju uredijo in oddajo v najem do 10 stanovanj. Letos planirajo vselitev tudi nekateri že dalj časa nezasedenih stanovanj, stremijo tudi k nakupu ali gradnji novih.

Še vedno ni jasno kakšna bo usoda Njive

Kot pravi direktor družbe Stane Sotlar je dobrih 30 stanovanj popolnoma neprimernih za oddajo v najem. Del teh stanovanj je v stavbah, za katere je predvidena rušitev, del stanovanj, pri katerih obnova za dodelitev v nadaljnji najem ni smiselna, pa bodo poskušali prodati. 52 stanovanj ima družba tudi na območju rudarske kolonije NJIVA, ki jih načrtno ne naseljuje, da bodo lažje pristopili k izvedbi projektov, ki bodo in ko bodo sprejeti za to območje.

Občani si želijo predvsem manjših stanovanj, ki se nahajajo v centru mesta ter so daljinsko ogrevana. Glede na vloge, s katerimi razpolagamo, znaša povprečno število članov gospodinjstva, ki zaproša za stanovanja manj kot 2. (Spekter)

2 milijona za vzdrževanje in investicije

Milijon evrov je šlo za tekoče vzdrževanje stanovanj v zadnjih dveh letih, še dodaten milijon za investicijsko vzdrževanje. Prav toliko planirajo tudi v letošnjem letu. Trenutno se največ vlaga v energetske sanacije stavb te obnovo kanalizacijskih priključkov. Veliko pa, po besedah direktorja vlagajo tudi v generalne prenove obstoječih stanovanj.

Najemnine Spektrovih stanovanj se gibljejo od 1,50 do 4,00  €/m2 stanovanjske površine.

Zasavska stanovanjska družba stremi k temu, da bi napolnila tudi stanovanj, ki so že dalj časa prazna. Kaj pa nakup novih, ki bi nadomestila tista, ki so popolnoma nevseljiva? »Skladno z usmeritvami našega lastnika (t.j. Stanovanjski sklad RS, javni sklad) bi morali vsako prodano oziroma neprimerno stanovanje nadomestiti. Ta zahteva izhaja iz resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015 do 2025, ki zavezuje vse javne stanovanjske sklade in občine, da morajo vsako odtujeno stanovanje nadomestiti.« Tako je v letnem načrtu družbe za leto 2019 predviden tudi nakup primernih stanovanj na prostem trgu nam še pojasni Sotlar in doda, da že v vseh treh občinah potekajo pogovori o morebitnih potencialnih nakupih stanovanj.

Print Friendly, PDF & Email