Doma Aktualno Na zahtevo vas za 1 do 5 let oprostijo plačila

Na zahtevo vas za 1 do 5 let oprostijo plačila

Foto: občina Litija

Vsi lastniki novogradenj imajo možnost, da ob vselitvi v novozgrajeni objekt vložijo zahtevek za 5-letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, obvešča občina Litija.

Do 5-letne oprostitve so upravičeni lastniki, ki so za novozgrajeni objekt plačali komunalni prispevek in so že vseljeni v objekt oziroma imajo že prijavljeno stalno bivališče.

Za eno leto oprostijo plačila, če živite v slabih življenjskih razmerah – vloge do 31. januarja

Za dobo enega leta pa občina Litija oprosti plačila nadomestila tudi tistega zavezanca, ki živi z drugimi člani v skupnem gospodinjstvu v slabih življenjskih razmerah in izpolnjuje eno od naslednjih meril: eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč po predpisih iz socialnega varstva; eden izmed članov je upravičenec do subvencionirane stanovanjske najemnine; eden izmed članov je upokojenec, ki prejema varstveni dodatek po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Pisne zahtevke za enoletno oprostitev plačila nadomestila je potrebno vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pristojnemu oddelku pri občinski upravi.

Vsa vprašanja ali informacije v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko dobite na občini Litija, pri Kati Zidar, po telefonu: 01-8963-436 oziroma na elektronskem naslovu kati.zidar@litija.si.

Print Friendly, PDF & Email