Doma Aktualno Na Zasavki drugo leto v izgradnjo galerije

Na Zasavki drugo leto v izgradnjo galerije

V Zasavju, kot smo izvedeli, ima Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) v obravnavi še tri lokacije, ki so na slovenskem »gorskem območju«, kjer velika dnevna nihanja v temperaturi, pogosti nalivi in drugi ekstremni vremenski pojavi, kot so žled, vetrolom …povzročajo erozijo tal in destabilizacijo brežin. Kje, kaj in kdaj?

Posledice, kot so padajoče kamenje, skalni podori, hudourniški nanosi, zemeljski plazovi, smo v Zasavju že pošteno občutili. »Na območjih s krušljivim materialom je po odjugi padanje kamenja ali proženje zemeljskih plazov ter skalnih podorov pogostejše« pojasni Ljiljana Herga, namestnica direktorja DRSI, saj v času zime v razpokah voda zmrzne in jih s tem razširi, kar sčasoma povzroči nestabilnost terena in posledično odlome in zdrse materiala.

Podor “Lafarge”

Z rednimi pregledi so, po statistiki sodeč, zmanjšali število tovrstnih nesreč, pravijo na DRSI. Aleksander Truppel Ilič pojasni: »Od leta 2014 dalje poteka tudi dosledno vodenje evidence o dinamiki dogodkov, predvsem o datumu in lokaciji, kjer je prišlo do padca kamenja ali skalnega bloka na vozišče. Evidentiranih je cca 500 km cest, kjer so ti dogodki več ali manj stalni.« Na podlagi teh podatkov in metodologije za kvalitativno analizo ogroženosti cest pred padajočim kamenjem nato izdelajo letni plani za preventivno zaščito pred skalnimi podori in padajočim kamenjem, ki jih tudi izvajajo zadnja 4 leta. Izdelan je tudi protokol za primere večjih porušitev, ki se jih rešuje v sklopu elementarja s ciljem, da se takoj pristopi h končni sanaciji in zaščiti.

Galerija, oporni zid in sanacija brežin

Tri lokacije, ki so v planu DRSI-ja so Spodnji Šklendrovec, galerija med Litijo in Zagorjem ter sanacija brežine nad Zasavko med Trbovljami in Hrastnikom.

»Spodnji Šklendrovec« na cesti Sopota–Podkum–Zagorje v dolžini približno 500 metrov bo izveden kamniti oporni zid ter postavljene podajno lovilne ograje in mreže. Projektna dokumentacija je že izdelana, gradbena dela pa bodo izvedena predvidoma v prihodnjem letu. Ocenjena vrednost del znaša 470.000 evrov.

»Šklendrovec« na G2-102/1183 Litija-Zagorje v km 3,200 je predvidena izgradnja galerije. Izdelana je projektna dokumentacija za izvedbo galerije ter zaščito brežin pred in za galerijo. Projektantska ocenjena vrednost del je 3,7 mio EUR. Razpis za izvedbo gradbenih del bo objavljen predvidoma letošnjo jesen, gradbena dela pa se bodo izvajala predvidoma v letih 2020 in 2021.

Na G2-102/1185 Trbovlje–Hrastnik v km 0,000 je predvidena sanacija brežin državne ceste od odcepa za Trbovlje proti Hrastniku in delna zaščita občinske ceste Trbovlje– Dobovec, ki se nahaja nad državno cesto. Projekt bo sofinancirala občina Trbovlje. V prihodnjem letu bo izdelan PZI (projekt za izvedbo), gradbena dela pa so predvidena v letu 2021.

Print Friendly, PDF & Email