Doma Aktualno Največ dobička v Zagorju, padec samo v Hrastniku!

Največ dobička v Zagorju, padec samo v Hrastniku!

Poslovni podatki zasavskih družb za leto 2017 so spodbudni, čeprav se je izbrisalo več družb kot na novo registriralo. Je pa novih podjetnikov 298, izbrisalo se jih je 254. Začetih je bilo 15 stečajnih postopkov družb in trije stečajni postopki podjetnikov.

Družbe Zasavske regije, kamor poleg Zagorja, Trbovelj in Hrastnika spada tudi Litija so izboljšale rezultate poslovanja glede na leto 2016. Družbe so izkazale 36.561 tisoč evrov neto čistega dobička, kar je dobrih 4.000 tisoč evrov več kot leto prej. Za 2 odstotka je bil večji skupni čisti dobiček, izguba pa se je zmanjšala za kar 38 odstotkov.

Zasavske družbe zaposlovale skoraj 7.000 ljudi

Glede na leto 2016, so lani zasavska podjetja imela 292 zaposlenih več. Povprečna mesečna plača na zaposlenega je znašala 1.518 evrov, za 32 evrov večja kot 2016, a še vseeno 63 evrov manjša kot povprečna slovenska.

ETI je največji zasavski zaposlovalec, sledi Steklarna Hrastnik

Največ dobička, več kot pol, so ustvarila podjetja s področja predelovalnih dejavnosti. Največja rast je bila zabeležena na področju trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil in v gradbeništvu.

Z največjim neto dobičkom se lahko pohvalijo v Zagorju – 10.465 tisoč evrov, kjer so le tega povečali za 4 odstotke glede na leto 2016. Sledijo trboveljske družbe, kjer so zabeležili največjo rast, skočili so za dobrih 30 odstotkov. V Litiji je bila rast dobička 25 odstotna, edina občina, kjer se je neto čisti dobiček zmanjšal pa je bila Hrastnik, tam so v letu 2017 ustvarili za 5 odstotkov manj dobička kot leto prej.

Print Friendly, PDF & Email