Doma Aktualno Ne le za stanovalce, tudi za svojce, prijatelje …

Ne le za stanovalce, tudi za svojce, prijatelje …

Številne osebe z demenco občutijo spremembo svoje vloge in položaja v družbi. Ohranjanje dostojanstva in aktivne vloge v skupnosti ter spoštovanje so ključni dejavniki ohranjanja samostojnosti in integritete oseb z demenco, pa tudi zmanjševanja stigme.

V Domu starejših Hrastnik je 132 postelj, povprečna zasedenost Doma pa je med 95 in 98 %. Od vseh stanovalcev ima po besedah direktorja Draga Kopušarja približno 60 odstotkov stanovalcev demenco oziroma težave zaradi upada kognitivnih funkcij. Prav zato je Demenci prijazna točka zanje izjemna pridobitev.

Namenjena je osebam z demenco, njihovim svojcem, zaposlenim (policisti, trgovci, bančni in poštni uslužbenci, farmacevti, gasilci in sosedje) in tudi ostalim v skupnosti, kjer se točka nahaja.

Zaposleni na Demenci prijazni točki nudijo informacije, kako prepoznati prve znake demence, kako komunicirati z osebami z demenco in kam jih usmeriti po nadaljnjo pomoč, ko se osebe izgubijo in ne vedo, kje so. Osebje na Demenci prijazni točki je za to predhodno usposobljeno in ima vse potrebne informacije, nam še pojasni direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar. Namen te ozaveščenosti in informiranosti je pomoč osebam z demenco in svojcem, da s skupno podporo spodbujamo njihovo samostojnost in poskrbimo za ohranjanje njihovega dostojanstva. Le s skupnim sodelovanjem bodo lahko osebe z demenco ostale čim dlje doma, kar je tudi priporočilo Alzheimer Europe, katere članica je Spominčica-Alzheimer Slovenija.

S pomočjo podpore skupnosti lahko osebe z demenco ostanejo dlje časa aktivne in v svojem domačem okolju. Zato je ključnega pomena zagotoviti demenci prijazno okolje, saj v takšnem okolju osebe z demenco lahko živijo kakovostno in samostojno, prispevajo k skupnosti, živijo varno, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo (trgovine, bolnišnice, banke, parki…). V ta namen vzpostavljamo Demenci prijazne točke (DPT).

Print Friendly, PDF & Email