Doma Aktualno Njena vizija je sodobno in odgovorno podjetje

Njena vizija je sodobno in odgovorno podjetje

Brigita Stopar

Javno podjetje Komunala Radeče ima novo vodstvo. Krmilo barke je prevzela dosedanja direktorica občinske uprave Brigita Stopar. V dogovoru z županom Tomažem Režunom in zaradi lastne želje po novem službenem izzivu se je prijavila na razpis za direktorico JP Komunala Radeče, kjer je nasledila Slavka Kočevarja nam pojasni Stoparjeva.

Njena poklicna pot jo je peljala preko Lesnine in Steklarne Hrastnik do mesta v občinski upravi in na mesto direktorice občinske uprave leta 2005, kjer je delala vse do prevzema sedanje funkcije. Stoparjeva pojasni, da ji je bilo delo na JP Komunala Radeče poznano, saj je bila skoraj vsakodnevno v stiku z njimi.

Obetajo se velike spremembe

Skupaj z županom so ocenili, da razmere v podjetju niso bile najboljše, tako v finančnem smislu kot tudi delovna klima in komunikacija znotraj podjetja, zato je njena vizija, da JP Komunala postane sodobno h kakovosti zavezano podjetje, ki bo odgovorno delovalo do uporabnikov, okolja in tudi občine. Vrednote podjetja ji predstavljajo motivirani in zadovoljni zaposleni, ki jih je na komunali 31, saj verjame, da zadovoljni delavci dosegajo boljše rezultate.

Posodobitev zastarelega voznega parka

Pri planih za prihodnost pa pravi: »Spremljati razvoj in trende, ter se prilagajati in doseči čim bolj visok nivo javnih služb« nam na hitro oriše. Ko jo povprašamo po bolj konkretnih ciljih in planih izpostavi vsa vzdrževalna dela, ki že potekajo in še bodo potekala, tiha želja pa je posodobitev voznega parka, ki je že precej zastarel. Radi bi se odprli za sodelovanje z drugimi ustanovami in zavodi, nekaj takih projektov so že začeli. Eden takšnih je postavitev petih zbiralnikov odpadnih olj, ki ga bodo izvedli v kratkem in bo dopolnil njihove ekološke otoke, kjer poleg komunalnih odpadkov zbirajo tudi tekstilne. Bolj intenzivno bodo sodelovali z vrtci in šolami, saj so otroci tisti, ki spodbujajo starše, da so dosledni pri reciklaži in ločevanju.

Print Friendly, PDF & Email