Doma Aktualno Nov rondo v Trbovljah za hitrejši dostop do urgence

Nov rondo v Trbovljah za hitrejši dostop do urgence

Da včasih sekunde lahko odločajo o življenju in smrti verjetno ni potrebno posebej izpostavljati. Zato so se v Trbovljah skupaj s pristojnim ministrstvom odločili, da bi skrajšali pot reševalcem, ki hitijo do Regijskega urgentnega centra. In sicer je predvidena ureditev štirikrakega krožnega križišča.

Projekt je trenutno v fazi recenzije in revizije, kdaj pa bo zaživel bo jasno po sprejetju proračuna za leto 2020, so nam sporočili iz Direkcije za infrastrukturo.

Direktor Zdravstvenega doma Trbovlje Denis Tomše je prepričan, da gre za veliko pridobitev, saj vsaka sekunda šteje pri urgentnih prevozih. Sam pravi, da bo novo krožišče bistveno skrajšalo pot in čas urgentnim vozilom.

Rušitev mostu, izgradnja “prekritja”

Ureditev krožnega križišča pomeni porušitev obstoječega mostu preko potoka Trboveljščica ter izgradnjo novega armiranobetonskega prekritja. Slednji bo prilagojen rezultatom hidravličnih izračunov potoka. Posledično se na novi višinski oblikuje vse štiri priključne krake krožnega križišča. Zaradi urejanja novega krožišča je potrebna tudi prestavitev številnih infrastrukturnih vodov, torej vročevoda, vodovoda in primarnega kanala odpadnih komunalnih voda ter nova cestna razsvetljava.

Gradnja bo potekala ob prometni cesti in bo tehnologija gradnje prilagojena, da bo cesta lahko čimveč časa prevozna. Celotna ureditev je ocenjena na 1.800.000 evrov so še razkrili na Direkciji.

Print Friendly, PDF & Email