Doma Aktualno Nove strategije za Zasavje vredne pol milijona

Nove strategije za Zasavje vredne pol milijona

Regionalna razvojna agencija Zasavje je vložila v okviru Platforme za premogovne regije vlogo za tehnično pomoč, ki pa so jo lansko leto zavrnili. Evropska komisija je pred kratkim obudila vlogo in jo prilagodila tako, da bo tehnična pomoč ponujena pilotnim regijam;  Šaleško – Savinjski in Zasavski pilotni regiji.

Podporna služba Evropske komisije za strukturne spremembe je konec oktobra odločila, da bo omenjenima regijama nudila tehnično pomoč v vrednosti do pol milijona evrov, s katero bo zdelala strategijo z akcijskim načrtom, ki bo vseboval projekte za prestrukturiranje regije. Upravičenec do pomoči bo namesto Regionalne razvojne agencije Zasavje, Ministrstvo za infrastrukturo.

Projekti, ki bodo vključeni v akcijski načrt strategije, bodo upravičeni do sofinanciranja s strani Evropskega sklada za pravično tranzicijo (ang. Just Transition Fund). Program sklada, ki bo ustanovljen za naslednjo finančno perspektivo EU, bo znan verjetno že do konca leta, so sporočili iz regionalne agencije.

Lani se je ocenjevalo, da bo projekt vreden 5 milijard evrov. S prihodom nove komisije, ki bo dala poseben poudarek iniciativi Dogovor za zeleno Evropo (ang. European Green Deal), pa naj bi se vrednost sklada še povišala. Projekti za prestrukturiranje Zasavske razvojne regije, ki bodo vključeni v strategijo, bodo tako lahko financirani iz tega sklada. Strategija bo predložena v potrditev Državnemu zboru RS, zato naj bi bila podprta tudi s strani države.

V prihodnjih mesecih bo Evropska komisija objavila javno naročilo, s katerim bo izbrala izvajalca za pripravo strategije za Savinjsko – Šaleško in Zasavsko pilotno regijo.

Print Friendly, PDF & Email