Doma Aktualno Občina Hrastnik bo od-kupila komunalo              

Občina Hrastnik bo od-kupila komunalo              

Hrastniška komunala je ena redkih, ki ni v 100 odstotni javni lasti – torej v lasti občine. V prihodnjem letu naj bi se to, po mnogih letih pogovorov o nakupu, spremenilo.

Komunala občinska že v prvi polovici leta?

Občina Hrastnik je v proračunu rezervirala 80 tisoč evrov za odkup dela komunale. Po podatkih na dan 31.12.2018 ima Občina Hrastnik v lasti 81,74 odstotni delež, drugi največji lastnik delniške družbe je Triglav steber I z 9,13 odstotnim deležem. Najmanjša deleža pa imata Bass d.o.o iz Celja (4,79%) in KS2 Naložbe (4,34%).

Direktorica Nives Venko je že leta 2013, kot je zapisano v zadnjem letnem poročilu komunale, skupaj z nadzornim svetom takratnemu županu poslala predlog za preoblikovanje KSP Hrastnik d.d. v javno podjetje, ki bi bilo v popolni lasti Občine in bi podjetje preoblikovali v družbo z omejeno odgovornostjo.

Župan Marko Funkl je prepričan, da bodo uspeli odkup izvesti še v letošnjem letu: »Naša želja je, da bi bila realizacija zaključena v prvi polovici leta.«

Dodatne tržne storitve na voljo občanom

Da bi gospodarske javne službe morale potekati pod okriljem javnih podjetij, so prepričani na hrastniški občini. Večina slovenskih komunal je v občinski lasti, tudi sosednje – Radeče, Trbovlje in Zagorje. Problem zasebnih lastnikov Funkl vidi v tem, da le ti niso zainteresirani za vlaganje v infrastrukturo in lastnino komunale, kar pa je nujno za dobro delovanje takšnega podjetja.

In, če nakup občini uspe, lahko občani pričakujejo možnost koriščenja dodatnih tržnih storitev, ki jih bo zagotavljala komunala in si s tem tudi izboljšala poslovanje, še navrže župan.

Print Friendly, PDF & Email