Doma Aktualno Občina Hrastnik ponuja 150 tisočakov!

Občina Hrastnik ponuja 150 tisočakov!

Občina Hrastnik je objavila pet razpisov, ki so namenjeni sofinanciranju programov društev, športnih programov, programov ljubiteljske kulture, mladinskih dejavnosti in posebnih prireditev. Skupaj so za prijavitelje predvideli dobrih 150 tisoč evrov, največji delež od teh se bo stekel v športne društvene in klubske mošnje.

Med vsemi petimi sta po višini razpoložljivih sredstev primerljiva razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj v občini Hrastnik za leto 2020 in razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi – na voljo je okrog 30 tisoč evrov.

Najnižji skupni znesek sredstev bo pripadel izvajalcem mladinskih dejavnosti – tem bodo namenili 16 tisoč evrov, po drugi strani pa bo največ denarja (več kot petkrat toliko ali 68 tisočakov) šlo za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik.

Roki za oddajo prijav so v vseh štirih razpisih določeni: 31. januar 2020.

Poseben razpis predstavlja še možnost prijaviteljem, da pridobijo sredstva, v kolikor bodo izvedli prireditve ali druge aktivnosti, ki pomenijo pospešen kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik – denar bo namenjen iz dveh različnih postavk proračuna Občine Hrastnik za leto 2020. Na voljo bo – do porabe – skupno dobrih 35 tisoč evrov.

Print Friendly, PDF & Email