Doma Aktualno Občina ima pisarne, zemljišča, stanovanja in celo svoj apartma

Občina ima pisarne, zemljišča, stanovanja in celo svoj apartma

Občina ima v lasti objekte javnih zavodov, pisarne, stanovanja, zemljišča in celo apartma. V načrtu je tudi vzpostavitev nove poslovne cone v Kisovcu.

Tatjana Podbregar

Vodja oddelka za okolje in prostor na zagorski občini, Tatjana Podbregar nam pojasni, da je občina lastnica velikega števila nepremičnin. Poleg šol in objektov javnih zavodov imajo v lasti še Zadružni dom Mlinše, bivšo šolo v Šentgotartu, bivšo šolo v Tirni, nekdanji vrtec Jurček, Dom kulture Kisovec, objekt Toplarne, Proletarec, občinsko zgradbo, apartma v Martuljku, delno lastništvo doma LO, objekte na Kidričevi (zavod za zaposlovanje, nekdanja pošta, Gnedič), Čistilno napravo, Vašhavo, stavbo Sveeb ter Tržnico pod uro.

V najem občina oddaja Dom LO v centru mesta, poslovne prostore na Cesti Borisa Kidriča, edini prosti pisarni pa sta še na Cesti zmage 33, kjer imajo 6 najemnikov, prosti sta dve pisarni. Tudi občinska zemljišča občina oddaja v najem. Sklenjenih je 175 pogodb za vrtove in košnjo.

Stanovanj v občinski lasti je 178 in vsa so zasedena. V primeru izpraznitve stanovanja, razloži Podbregarjeva, se ta odda po sprejeti prednostni listi za oddajo neprofitnih stanovanj.

Poslovni coni Selo in Ruardi trenutno opremljajo v okviru regijskih razvojnih projektov, obeta se tudi nova poslovna cona v bližini podjetja Xella v Kisovcu.

Print Friendly, PDF & Email