Doma Aktualno Občina odda 6.600 kvadratnih metrov zemljišč

Občina odda 6.600 kvadratnih metrov zemljišč

Občina Zagorje oddaja v najem zemljišča na območju nekdanjega bazena Selo za košnjo  travinja. Ponudbe sprejemajo do 28. marca, do 9. ure.

Izhodiščna najemnina 65,28 evrov letno

Zemljišča, v skupni velikosti 6.627 kvadratnih metrov, se v najem oddajajo v kompletu. Izhodiščna najemnina znaša letno 65,28 evrov brez DDV. Nepremičnine bodo oddali ponudniku, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Zemljišča občina oddaja v najem za pet let izključno za košnjo travinja. Košnja se mora izvajati najmanj trikrat letno. Na zemljiščih ni dovoljeno postavljati nikakršnih premičnih in nepremičnih objektov in predmetov. Kakršnakoli druga raba je izrecno prepovedana.

Print Friendly, PDF & Email