Doma Aktualno Občina oddaja stanovanje v centru

Občina oddaja stanovanje v centru

Občina Hrastnik odda v najem službeno stanovanje. Prijave sprejemajo do 11. aprila, do 17. ure.

69 kvadratnih metrov za 176 evrov najemnine

69 kvadratnih metrov veliko dvosobno stanovanje na Trgu Franca Kozarja 14 je primerno za štiri ali pet člansko gospodinjstvo. Točkovano je z 248 točkami. Višina najemnine znaša 176,10 evrov.

Upravičenci za pridobitev službenega stanovanja v najem so delavci občinske uprave občine Hrastnik ter javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Hrastnik in imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti. Na razpis za oddajo službenega stanovanja v najem se lahko prijavi tudi prosilec, ki ni državljan Republike Slovenije oziroma Evropske unije, če izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (zdravnik, zobozdravnik).

Print Friendly, PDF & Email