Doma Aktualno Občina prodaja zemljišči za gradnjo hiše

Občina prodaja zemljišči za gradnjo hiše

Občina Zagorje z javnim zbiranjem ponudb prodaja nepremičnini po izhodiščni vrednosti 21.549 evrov. Rok za plačilo varščine je 23. januar do 12. ure.

653 kvadratnih metrov za pozidavo

Gre za bremen prosti zemljišči na območju Rudnik-Toplice, ki sta predvideni za individualno stanovanjsko pozidavo. Zemljišči sta opredeljeni kot stavbni zemljišči v enoti urejanja ZS 17/2. Nepremičnini, parcela 1886 930/5 meri 300 m2, parcela 1886 930/6 pa 353 m2, se prodata skupaj za gradnjo stanovanjske hiše, in sicer po sistemu ‘videno-kupljeno’. Prodajna pogodba bo poleg odkupne pravice vsebovala tudi služnostno pravico.

Odpiranje ponudb bo 24. januarja, ob 14. uri, v sejni sobi občine Zagorje. Nepremičnini bosta prodani ponudniku, ki bo za obe nepremičnini skupaj ponudil najvišjo ceno.

Print Friendly, PDF & Email