Doma Aktualno Občinarji in policisti bodo delovali v sosvetu

Občinarji in policisti bodo delovali v sosvetu

Poročali smo že, da je bil na zadnji občinski seji v Litiji potrjen sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta.

Gre za skupni projekt partnerskega sodelovanja med Občino Litija in Policijsko postajo Litija na področju zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja. Če smo bolj natančni, to zajema predvsem obravnave in analize varnostnih razmer s področja kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, zaščite, reševanja in druge varnostne problematike. Varnostni sosvet bo zadolžen tudi za izvajanja preventivnih aktivnosti s področja zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter priprave predlogov ukrepov za odpravo varnostnih problemov in za zagotavljanje varnejšega življenjskega in bivalnega okolja.

Kot poenostavljeno pojasni litijski župan Franci Rokavec: »Če bo recimo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imel kakšno težavo, jo bo VS obravnaval iz več zornih kotov in problem bodo skupaj lažje rešili.«

Poleg župana Občine Litija in komandirja PP Litija bodo kot stalni člani Varnostnega sveta še: poklicni podžupan Občine Litija, predstavnik občinskega sveta Občine Litija, predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine, vodja Skupne občinske uprave in poveljnik Štaba Civilne zaščite.

Delovanje sosveta bo javno. Administrativno delo za potrebe Varnostnega sosveta bo opravljala Občinska uprava Občine Litija.

Gorazd Sinjur, komandir PP Litija: »Vesel sem, da se bodo zadeve reševale večplastno. Tako bomo poskrbeli za boljšo učinkovitost, saj se bomo problema lotili že na začetku in tako preprečili njegovo stopnjevanje, torej bomo delovali tudi preventivno.«

Ustanavljanje Varnostnega sosveta je stvar vsake občine posebej.

Trboveljska občina z roko v roki s policijo

Print Friendly, PDF & Email