Doma Aktualno Občinska stanovanja na vrsti za sanacijo in vzdrževanje

Občinska stanovanja na vrsti za sanacijo in vzdrževanje

Občina Trbovlje išče izvajalca del za izvedbo energetsko sanacijskih ter ostalih vzdrževalnih in nujnih del v stanovanjih in stavbah v lasti občine. Prijave sprejemajo do 29. marca.

V načrtu so energetske sanacije starejših stanovanjskih stavb in vzdrževalna dela v stanovanjih, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno. Načrtovana dela se bodo izvajala skladno z letnim planom, nujna dela pa po potrebi za odpravo posledic izrednih dogodkov v stanovanjih in stavbah v lasti občine.

V proračunu predvidenih 340.000 evrov

V lasti občine Trbovlje je 600 stanovanj skupaj z bivalnimi enotami na različnih lokacijah v občini Trbovlje, to so Opekarna, Trg svobode, Šuštarjeva kolonija, Kolonija 1. maja, Neža, Vreskovo, Keršičeva cesta, Ulica Sallaumines, Gimnazijska cesta, Trg Franca Fakina, Cesta Tončke Čeč, Savinjska cesta, Golovec, Globušak, Trg revolucije, Partizanska cesta, Žabjek, Nasipi, Novi dom in Kešetovo.

Pogodba z izbranim izvajalcem se sklene za eno leto. Skupna ocenjena vrednost gradenj znaša 340.000 evrov (brez DDV) sredstev.

Print Friendly, PDF & Email