Doma Aktualno Obeta se pločnik, semafor, kolesarska steza in avtobusno postajališče

Obeta se pločnik, semafor, kolesarska steza in avtobusno postajališče

Zaradi varnosti ob trgovskem centru in stanovanjski soseski bodo v Litiji uredili pločnik in semaforizirano križišče za pešce. V drugi fazi tudi kolesarska steza in avtobusno postajališče.

Občina Litija je objavila razpis, s katerim išče izvajalca del, ki bo izdelal hodnik za pešce s kolesarsko stezo v dolžini 170 metrov in semaforiziran prehod za pešce.

V drugem sklopu del pa se bo rekonstruiralo obstoječe križišče s semaforizacijo in uredilo avtobusno postajališče pri Šmelcu. Rok za oddajo vlog je 21. februar.

Kdaj bodo dela stekla?

Semafor in avtobusna postaja pri objektu Šmelc na Ljubljanski cesti bosta v izvedbi v sredini letošnjega leta, investicijo na Zasavski cesti pa bodo predvidoma izvajali v prihodnjem letu.

Rok za izvedbo posameznega sklopa je predvidoma 100 dni.

Gradbena situacija za hodnik in prehod za pešce.

Ocenjena vrednost prvegaq znaša 199.000 evrov, drugega pa 177.000 evrov. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Podaljšanje pločnika na Zasavski cesti

Na območju od krožnega križišča je obstoječi pločnik samo na levi strani vozišča, ker pa se na omenjeni lokaciji nahaja več trgovsko poslovnih objektov in stanovanjska soseska menijo, da je primerno urediti pločnik tudi na drugi strani vozišča. S tem bodo zagotovili varnejše gibanje pešcev v prometu. Zaradi izvedbe hodnika za pešce je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje državne ceste.

Vzdolž pločnika se bodo izvedle zasaditve dreves, namestili bodo nove oznake. Ob predvidenem pločniku za pešce ter med prehodom in krožiščem se bodo postavile klopi in koši za smeti.

Lokacija gradnje novega hodnika za pešce.

Semaforiziran prehod za pešce

Na omenjenem območju se bo uredil tudi nov, semaforiziran prehod za pešce. Prehod bo opremljen z vso potrebno signalizacijo in primerno osvetljen.

Lokacija novega semaforiziranega prehoda za pešce.

Rekonstrukcija obstoječega križišča s semaforizacijo

Na odseku državne ceste Ribče – Litija se bo izvedla semaforizacija križišča. Predvidena je ureditev križišča tako, da bo stalna zelena luč na glavni cesti, ki se prekine v primeru vključevanja vozil, pešcev ali kolesarjev iz stranskih smeri. Povezano bo s sosednjim križiščem v skupno prometno cono, ki bo delovala usklajeno. Cestna razsvetljava in odvodnjavanje sta ustrezno urejeni.

Rekonstrukcija obstoječega križišča s semaforizacijo.

Ureditev avtobusnega postajališča pri Šmelcu

Poleg prej omenjenega križišča se bo izvedlo tudi novo avtobusno postajališče. Zaradi izvedbe novega avtobusnega postajališča je potrebno preurediti obstoječ meteorni kanal in požiralnike pod robnikom nadomestiti z točkovnimi litoželeznimi rešetkami.

Na postajališču se izvede nadstrešnica, ki ima nameščeno klop za čakanje. Namestili bodo se nove oznake namenjene spodbujanju hoje, in sicer so znaki opremljeni s simbolom za občino in staro mestno jedro.

Lokacija postavitve avtobusnega postajališča.

 

Print Friendly, PDF & Email