Doma Aktualno Obetajo se velike spremembe za hrastniško komunalo

Obetajo se velike spremembe za hrastniško komunalo

Obeta se sprememba lastniške strukture hrastniške komunale in prestrukturiranje podjetja. Župan je že nakazal, kaj pričakuje od “nove” komunale.

Že v januarju smo napovedali, da naj bi Občina Hrastnik, ki ima trenutno v lasti 81,74 odstotni delež komunale odkupila še deleže ostalih. Dobrih 9 odstotkov je v lasti delniške družbe Triglav steber I, med solastnike pa z nekaj odstotki štejeta še Bass d.o.o. in KS2 Naložbe. Dogovori so že pripravljeni, v popolno občinsko last, naj bi po napovedih župana Marka Funkla, KSP Hrastnik prešel do konca meseca junija.

Marko Funkl

Gre za strateško odločitev občine, pojasni Funkl, saj preko komunale občina vzdržuje in ureja vodovode, kanalizacijo, odvoz smeti, pokopališče – skratka dejavnosti namenjene občanom. »Do sedaj veliko pozornosti lastniki komunali niso namenjali. Zato menim, da je čas, da se to končno spremeni« še doda prvi mož Hrastnika, ki je v proračunu rezerviral 80 tisočakov namenjenih odkupu.

Hrastnik med 5 odstotki, kjer komunala ni bila občinska

Več kot 95 odstotkov slovenskih komunal je v lasti občin, le 5 odstotkov je tistih, ki to niso in med njimi je bila tudi hrastniška.

In kaj odkup pomeni za občane? Kot pojasnjuje župan, naj bi komunala prevzela nekatere tržne dejavnosti, predvsem kar se tiče manjših gradbenih zadev. Glede na to, pojasni Funkl, da komunala upravlja občinski stanovanjski fond, bi marsikatero storitev za občino lahko postorili sami, prav tako bi pri manjših delih lahko konkurirali na trgu. In to še zdaleč ni vse kar v Hrastniku pričakujejo od komunale, ki se bo po odkupu iz delniške družbe preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo in postala javno podjetje, ki mu ne potrebno podeljevati koncesij za opravljanje občinskih gospodarskih služb.

»Imamo še precej rezerv in planov za komunala, a dokler jih ne uskladimo, o njih še ne želim govoriti. Vsekakor pa se bo komunala morala obnašati bolj tržno« je napovedal Funkl in obljubil, da bo prihodnost komunale bolj podrobno predstavljena na eni izmed prihodnjih občinskih sej.

Občina Hrastnik bo od-kupila komunalo              

Print Friendly, PDF & Email