Doma Aktualno Od 8.000 do 500.000 evrov za investicije

Od 8.000 do 500.000 evrov za investicije

Regionalna razvojna agencija Zasavje je objavila prvi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru garancijske sheme v zasavski statistični regiji.

Skupno 3,2 milijona evrov za zasavska podjetja

Za upravičence iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija  je skupno na voljo 3,2 milijona evrov. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 19. aprila 2018.

V letu 2017 so se spremenili pogoji delovanja Regijskih garancijskih shem, pri čemer je možno pridobiti garancijo v višini od 50 do 80 % odobrenega kredita. Najnižji znesek kredita za investicije je 8.000 evrov, najvišji pa 500.000 evrov z odplačilno dobo 8 let z vključenim 1 letnim moratorijem. Garancije se odobravajo prav tako za obratna sredstva, pri čemer je maksimalna višina 200.000 evrov ter odplačilna doba do 3 let.

Print Friendly, PDF & Email