Doma Aktualno Ogorčeni nad zneski za komunalo

Ogorčeni nad zneski za komunalo

»Zadnja položnica za komunalo je bila za 50 odstotkov višja! Zaradi novega kanalizacijskega omrežja so nove cene. Vendar mi na novo čistilno napravo sploh še nismo priključeni, pa že plačujemo. Bomo po novem za vsako obnovo ceste dobili položnico?« ogorčeno sprašuje bralec.

V Zagorju, Kisovcu in na Izlakah so občani te dni prejeli višje položnice za komunalne storitve. Na spremembo cen je vplival izključno začetek obratovanja centralne čistilne naprave s 1. januarjem letos, odgovarjajo na občini Zagorje.

Kriva je Medeja, a gre za okolje

Položnica za komunalne storitve je sestavljena iz petih postavk, na vse postavke je vezana vrednost komunalne infrastrukture ali preprosteje rečeno omrežnina. »Prav omrežnina za kanalizacijo in čistilno napravo se je s 1. januarjem občutneje povečala, medtem ko se je omrežnina pri vodarini celo nekoliko znižala. S priključitvijo na kanalizacijski sistem s čistilno napravo pa se je zmanjšala taksa za obremenjevanje okolja,« pojasnjujejo na občini Zagorje.

Podlaga za višje položnice za storitve obvezne gospodarske javne službe, ki zajema vodarino, čiščenje odpadne in padavinske vode, zbiranje in odvoz mešanih komunalnih in bioloških odpadkov in odlaganje mešanih komunalnih in bioloških odpadkov, je v višjih omrežninah na račun izvedene investicije.

 

Kaj plačujejo 'nepriključeni'

Na območju naselij, kjer so objekti priključeni na sistem javne kanalizacije, ta pa še ni priključena na novo centralno čistilno napravo Zagorje, se strankam zaračuna okoljska dajatev za vodo v višini 0,5283 evrov na kubični meter porabljene pitne vode, odčitane po števcu, ne obračuna pa se storitev čiščenje odpadne in padavinske vode in omrežnina za čiščenje odpadne in padavinske vode.

»Na območju javne kanalizacije v lasti občine Zagorje ob Savi in v upravljanju JP Komunale Zagorje so bili lastniki stanovanjskih in poslovnih objektov ter upravniki večstanovanjskih objektov dovolj zgodaj obveščeni o obvezni priključitvi na sistem javne kanalizacije s skrajnim rokom priključitve,« pravijo v občini Zagorje.  V naseljih, kjer imajo vsi izpolnjen pogoj za priključitev na sistem javne kanalizacije in centralno čistilno napravo Zagorje, je zato obračunana omrežnina za kanalizacijo in čistilno napravo.

Dobropis za nekatere

»Trenutno občina s komunalo usklajuje spisek objektov, kjer javna kanalizacija še ni priključena na CČN Zagorje in bodo stranke do izvedbe le-te oproščene plačila opravljanja storitev čiščenje odpadne in padavinske vode in omrežnina za čiščenje odpadne in padavinske vode,« so zatrdili na občini Zagorje.

V posameznih primerih, ko je bil napačen obračun storitev na položnicah iz januarja 2016, ko je bila obračunana višja omrežnina in storitev čiščenja za odpadno in padavinsko vodo, kljub temu, da še ni možnosti priključitve, pa bo Komunala Zagorje izdala dobropis.


Izgradnja kanalizacije Zagorje-Kisovec za števec dn 20 – razlika v višini je 3,94 evrov in izgradnja CČN Zagorje – razlika v višini je 4,44 evrov. Prav tako se je povečala storitev odvajanje odpadne in padavinske vode za 0,1934 evov na kubični meter porabljene pitne vode, odčitane po števcu ter čiščenje odpadne in padavinske vode  za 0,4747 evrov na kubični meter porabljene pitne vode, odčitane po števcu.


POVEZANI ČLANKI:

27.10.2015 Medeja prestala krst

20.10.2015 Čistilne naprave in kanalizacija – obkljukano!

22.12.2014 Bo zagorska ladja oskrbovala sama sebe?

Print Friendly, PDF & Email