Doma 1+1=2 Orjejo ledino: Na hrastniški šoli izven predmetnika – učenje za življenje

Orjejo ledino: Na hrastniški šoli izven predmetnika – učenje za življenje

Matic, Eva in Ajda.

Starejši učenci mlajše peljejo v knjižnico, jim pomagajo izbrati knjigo. Devetošolci pripravijo ples in zabavne igre za učence do petega razreda. Popoldanske aktivnosti z lokalnimi društvi, ki jih vodijo osnovnošolci …

Otroci naj bi razvili duh podjetnosti, pa ne toliko v ekonomskem smislu, kot, da se naučijo tega, da sami dajo pobudo, izvedejo neko aktivnost, delujejo v dobro skupnosti in pomagajo tistim, ki pomoč potrebujejo.

Hrastniška šola je med 30 slovenskih šol, ki bodo zasnovale svoj model projekta Pogum in ga nato prenesle še na druge šole.

Ravnateljica osnovne šole v Hrastniku Marina Kmet je prepričana, da bodo v projektu »njeni« otroci razvili vrednote, ki sedaj manjkajo. »Želim si, da postanejo to vrednote naše šole« je optimistična ravnateljica, »da prepoznajo stisko da so pripravljeni pomagati in da brez sramu poskusijo in predlagajo rešitev«. In prvi pozitivni učinki so se pokazali takoj, doda mentor Gregor Strniša.

Ravnateljica Marina Kmet

Projekt, ki deluje pod budnim očesom MIZŠ in Pedagoške fakultete spodbuja kompetenco podjetnosti in inovativnosti in je razvojno naravnan, sestavljen pa iz idej, ki so jih podali otroci. Šola vse bolj postaja tudi prostor popoldanskih izvenšolskih aktivnosti, ki bodo delovale v sodelovanju s starši, lokalnimi društvi in zavodi. Šola tako postaja središče skupnosti in je tudi popoldan prostor, ki je živ. Ideje za delavnice naj bi dorekli otroci in tudi vodili dejavnosti – seveda s pomočjo mentorja.

Brišejo generacijske prepade

Otroci različnih starosti pomagajo eden drugemu. Starejši mlajše spremljajo, jim pomagajo reševati naloge, občasno kakšno uro vodijo pouk in jih usmerjajo. Iz tega, kar se sliši tako preprosto, doda ravnateljica, je cel kup pozitivnih učinkov.

Tokrat že drugo šolsko leto uvajajo projekt Pogum v svoj program, vse bolj bi radi, da postane del rutine, doda mentor.

Kaj pa otroci pravijo?

Eva, 9. razred: »Otroci imajo različne karakterje in zanimivo je bilo sodelovati z njimi. Sploh se niso kregali. Sm vzela to kot prakso in bi šla rada še večkrat.«

Matic, 8. razred: »Dobili smo veliko odgovornost in meni je bilo všeč. Vedno sem se bal večjih učencev, zato sem razumel mlajše. Radi bi se nam zaupali, pa ne vedo kako. Če bom lahko, bom še pomagal.«

Ajda, 9. razred: »Sedaj se več družimo z mlajšimi in imamo stik z njimi. Bolje se razumemo in lažje pomagamo pri njihovih težavah.«

Ravnateljica je ponosna na ekipo, ki stoji ob njej. Od mentorjev do vseh otrok, ki so kakorkoli sodelovali. »Zadovoljstvo, ki ga vidiš med mlajšimi in starejšimi je dokaz, da greš v pravo smer. To se ne da zaigrati«.

Program POGUM pa je še mnogo več od omenjenega: Učenci rednega programa se vključujejo v oddelke nižjega izobrazbenega standarda, starejši učenci se vključujejo v dneve dejavnosti prve triade, starejši učenci se vključujejo v redni pouk mlajših učencev, medsebojna pomoč sovrstnikom med prostimi urami, sodelovanje učencev na srečanju starostnikov, ter sodelovanje z Rdečim križem, sodelovanje učencev z Društvom prijateljev mladine v pravljični deželi in na dogodku Veter v laseh.

Print Friendly, PDF & Email