Doma 1+1=2 Osnovnošolci postajajo pravi podjetniki

Osnovnošolci postajajo pravi podjetniki

Kaj se zgodi, če združiš pridnost in podjetnost? Kaj se zgodi, če združiš ideje in voljo? Kaj se zgodi, če združiš mlado in malo manj mlado? Kaj se zgodi, če združiš moč in znanje? Čisto enostavno – podjetniški krožek na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.

Kako se je začelo?

Med počitnicami so se na pobudo Območne obrtne zbornice sestale Teja Urbanija, Jerica Rajšek in Sabina Potrbin. Kako izvesti na šoli podjetniški krožek? Pa ne samo teoretično. Praktično! Učiteljici sta bili takoj za. Ideje so kar »švigale« in uredili so zeliščni vrt ter dokončali uto ob šoli. Tako so učenci aktivno sodelovali pri nastajanju podjetja od samega začetka dalje. 'Če hočemo »tržiti« čaje, moramo imeti zelišča' pravita učiteljici.

Kako se lotiti dela?

Najprej je bilo treba napisati in urediti delovni zvezek. V oktobru so stekli dogovori z vrtnarko Damjano Napret in mizarjem Janijem Cestnikom. Dela so lahko stekla. S pomočjo mizarja smo ogradili gredico in začeli pripravljati zemljišče. Na gredo so dali odpadlo listje in zemljo, ki so jo dobili od kmeta.

Pozimi so učenci zapisali in narisali svoje ideje o tem, kako si predstavljajo vrtiček. Kot »podjetje« naj bi izdelke tržili, zato so raziskovali tržišče. Obiskali so starostnike v Domu upokojencev Franca Salamona in  potencialni odjemalci so bili s ponudbo zelo zadovoljni. V tehniški delavnici in pri gospodu Cestniku se je začelo z načrtovanjem klopi in mize za uto.

Končno pomlad

Marec, sonce, spočita zemlja in nestrpni učenci. Najboljša kombinacija za uspešno nadaljevanje. Vrtnarka je pripeljala orodje, okrasno lubje za potke in veliko rastlin. Učenci so takoj poprijeli za orodje in se lotili dela. Še bo dela pri mizarju, saj bo potrebno pripraviti še mizo in klopi, nato pa urediti zeliščni vrt. Učenci bodo iz zelišč pripravili čaje, mila, zeliščne soli …jih zapakirali v embalaže in predstavili kot odlična darila. Šolski vrt bo postal učilnica na prostem.

Motivacijsko plačilo

'Naše podjetnike bomo za ves trud nagradili s strokovno ekskurzijo, ki jim bo prinesla tudi nove podjetniške ideje' sta obljubili pobudnici projekta in dodali: 'Kaj vse se nam plete po glavah, naj ostane skrivnost. Če ne prej, vam jo razkrijemo prihodnje šolsko leto.'

Avtor: Sabina Potrbin, Jerica Rajšek

Print Friendly, PDF & Email