Plaketo občine Zagorje prejmejo…

Na občini Zagorje so prejeli 5 predlogov za podelitev zlate plakete občine in 2 predloga za podelitev srebrne plakete. Skupno lahko občina v koledarskem letu podeli največ 4 plakete. O predlogih za priznanja bodo na junijski seji odločali zagorski občinski svetniki. Za zlato plaketo občine Zagorje je zaradi svoje inovativnosti, profesionalnosti ter dobro začrtane vizije predlagano podjetje Strip’s d.o.o., saj so … Nadaljujte z branjem Plaketo občine Zagorje prejmejo…