Doma Aktualno Plaz naj bi sanirali do konca meseca

Plaz naj bi sanirali do konca meseca

Na območju Trinkavs – Ognjiščar tik pod javno potjo se je začela sanacija plazu Trinkavs. Sanacija se delno financira z lastnimi sredstvi občine, deloma pa s sredstvi pridobljenimi na Ministrstvu za okolje in prostor, v okviru Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in in močnega vetra med 11. in 13. decembrom leta 2017.

Izvajalec je Hip plus d.o.o.

Izvajalec del je Hip plus d.o.o., ki je bil izbran na osnovi razpisa. Sanacija predvideva izgradnjo pilotne stene.

Direktorica podjetja Hip plus d.o.o., Klavdija Babnik nam je povedala, da dela potekajo v skladu s terminskim planom. Danes začenjajo z vrtanjem pilotov. Plan je, da z deli zaključijo do konca januarja, to pa je seveda pogojeno z izpolnjevanjem vseh pogojev, tako projektivnih kot geoloških.

”Zaenkrat nam vreme služi, tako da dela potekajo brez večjih težav. Seveda pa na vreme ne moremo vplivati, zima se nas v Sloveniji še ni tako močno dotaknila kot pri naših sosedih, kljub temu pa upamo na najboljše in na končanje vseh del po našem planu” nam je še zaupala sogovornica.

Print Friendly, PDF & Email