Doma Aktualno Po 20 letih vrgli stvari v škatle in adijo!

Po 20 letih vrgli stvari v škatle in adijo!

Na socialnem omrežju Facebook je zaokrožila zgodba o domnevno neupravičeni prekinitvi delovnega razmerja učiteljice kitare Ane Kralj v Glasbeni šoli (GŠ) Trbovlje. Zato smo se odločili, da zgodbo preverimo in ugotovimo, ali so ji bile res kršene pravice.

Ana Kralj je bila kot učiteljica kitare na glasbeni šoli 20 let zaposlena za določen čas, saj ni imela ustrezne izobrazbe, na podlagi katere bi ji lahko delovno razmerje sklenili za nedoločen čas. Kot nam je povedala, jo je leta 1994 takratni ravnatelj napotil na Srednjo glasbeno šolo za kitaro z obljubo, da jo bo po končanem šolanju zaposlil za nedoločen čas. Vendar zaradi spremembe zakonodaje to ni bilo mogoče.

Učitelji so in še vedno morajo za poučevanje imeti visokošolsko izobrazbo. Po besedah Kraljeve v tistem času na Akademiji za glasbo ni bilo ustreznega izrednega študija, zato se je vpisala na študij sociologije in pedagogike z upanjem, da jo bodo po končanem študiji zaposlili za nedoločen čas. A se to ni zgodilo. Pravico je zato poskušala najti tudi pri takratnemu ministru za šolstvo Milanu Zveru, vendar neuspešno.

Od kitare k citram
Ko je bil leta 2005 izredni študij kitare razpisan, se Kraljeva zaradi zdravstvenih težav nanj ni mogla vpisati. Zato si je, kot nam je povedala, izbrala lažjo pot in se posvetila citram. Po zakonu lahko citre poučuje vsak, ki ima poleg visokošolske izobrazbe končano tudi srednjo glasbeno šolo in ima vsaj pet let prakse s področja igranja oziroma poučevanja citer. To je dokazovala tudi z različnimi spričevali.

Po končanem šolanju ji je ravnateljica dodelila eno učenko citer, ki jo je učila tri leta. Tako je poleg kitare na šoli poučevala tudi citre. Njena pogodba o zaposlitvi je bila še vedno sklenjena za določen čas za delovno mesto učitelja kitare, saj je citre poučevala le eno uro na teden eno učenko.

ana kralj

S svojim učencem.

Neustrezna kandidatka za ravnateljico
Tako se je Kraljeva marca letos odločila, da kandidira za mesto ravnatelja na šoli kot ustrezna učiteljica citer, a jo je svet zavoda GŠ Trbovlje izločil iz postopka izbire zaradi neustreznosti. Po mnenju ministrstva namreč njeno usposabljanje za učiteljico citer ne dokazuje petletne prakse. Vendar to, po besedah Kraljeve, ne drži. »Dve leti sem citre poučevala učiteljico glasbenega pouka in tri leta učenko v glasbeni šoli,« pravi.

Da bi dokazala, da je bila iz postopka izločena neupravičeno, je dala izdelati tudi pravno mnenje. Dokument, ki ga hranimo uredništvu, potrjuje njeno ustreznost za poučevanje citer in s tem tudi pravico do kandidature za ravnateljico. V njem je med drugim zapisano: ” … gospa Kralj je ustrezna kandidatka za funkcijo ravnatelja Glasbene šole Trbovlje. Poleg formalnih pogojev, kot so pravočasna prijava na razpis za prosto delovno mesto ravnatelj in predložitev vseh zahtevanih dokazil, so izpolnjeni tudi vsebinski pogoji za zasedbo razpisanega mesta ravnatelj … “

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se lahko na delovno mesto ravnatelja prijavi vsak, »ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri je opravljal funkcijo ravnatelja. Imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, ter ravnateljski izpit  (ki pa ni nujen ob nastopu funkcije in se lahko opravi naknadno.)«

Kraljeva sedaj pravico išče na sodišču. Ravnateljici glasbene šole Katji Mikuli je žal, da so se stvari tako zapletle. »Na delovno mesto se lahko prijavi vsak, ki izpolnjuje razpisane pogoje. Po vložitvi Anine kandidature je svet zavoda glasbene šole za mnenje zaprosil tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki pa je na podlagi predloženih dokazil, negativno,« nam je povedala Mikula.

ana_kralj

Anina pisarna oz. učilnica bila izpraznjena tako rekoč čez noč.

Napačno napisana pogodba
Kraljeva nam je povedala še, da naj bi se med kandidaturo pojavile tudi določene kršitve s strani ravnateljice Mikule. Pogodba, ki jo je imela Kraljeva sklenjeno za določen čas, ni imela opredeljenega datuma trajanja.
Zakon o delovnih razmerjih namreč določa, če s pogodbo čas trajanja ni pisno določen, se domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas.

Ravnateljica Mikula nam je pojasnila, da se je v pogodbi Kraljeve res zgodila napaka, kjer čas trajanja ni bil opredeljen. » V treh pogodbah se nam je zgodilo enako,« je dejala in dodala, da sankcij inšpektorata za napako niso prejeli.
»Ano Kralj spoštujem«

Nam je pa še Mikula zaupala, da je vedno spoštovala učiteljico Ano Kralj. »Težava je bila predvsem njena izobrazba. Ker ni imela ustrezne izobrazbe smo morali vsako leto razpisati prosto delovno mesto učitelja kitare. V zakonu je točno določeno, kdo je ustrezen kandidat. V vseh teh letih sem večkrat poudarila, da bo potrebno doseči predpisano izobrazbo, kar je kar nekaj naših delavcev sprejelo in opravilo brez pomisleka, saj so bili seznanjeni, da v primeru neustreznosti in na podlagi trenutne zakonodaje delovnega mesta ne bodo mogli obdržati. Tako je z letošnjim šolskim letom brez službe, žal, poleg Kraljeve ostala še ena učiteljica.«

Avtor: Lucija Cestnik

Print Friendly, PDF & Email