Doma Aktualno Po čem izstopajo zasavski moški?

Po čem izstopajo zasavski moški?

Na začetku 2018 je živelo v Sloveniji 2.066.800 prebivalcev in od tega je bilo moških 49,7 %. V celotni Sloveniji je bilo torej žensk več kot moških. Tudi v Zasavju je žensk več kot moških.

Najnižjo plačo moški v zasavski in pomurski regiji!

Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo so v 2017 imeli moški v osrednjeslovenski regiji – 1.937 evro. Najnižjo bruto plačo so imeli moški v pomurski 1.575 evrov in zasavski statistični regiji 1.649 evrov.

V zasavski regiji je najvišji delež moških, ki imajo zaposlitev zunaj regije prebivališča oziroma tistih, ki na delo odhajajo v drugo regijo, teh je 54 odstotkov.

Največ debelih moških v Zasavju

Osrednjeslovenska regija izstopa med regijami Slovenije tudi po daleč najnižjem deležu upokojenih moških (24 odstotkov), zasavska pa nasprotno, po najvišjem deležu upokojenih moških – 31 odstotkov. V Zasavju je bila v 2017 povprečna starost upokojenega moškega najnižja med vsemi regijami (68,6 leta) in za 2,4 leta nižja kot v osrednjeslovenski regiji, kjer je povprečna starost upokojenih moških v povprečju najvišja.

Moški v Sloveniji so bili v 2017 visoki povprečno 178,1 cm, težki pa 84,7 kg. Največ debelih moških je bilo po raziskavi Statističnega urada RS prav v zasavski regiji, kar 26 odstotkov.

V zasavski regiji je bil v letu 2017 najvišji delež kadilcev (med osebami, starimi 16 ali več let); vsak dan je kadilo 26 odstotkov moških. So pa zasavski moški najmanj uživali sadje, še kažejo podatki.

Povprečna starost v 2017 umrlih moških je bila najvišja v primorsko-notranjski regiji (76,3 leta). Najnižja je bila v jugovzhodni Sloveniji in v savinjski regiji (73 let). Med v 2017 umrlimi moškimi pa je bil odstotek takih, ki so umrli pri manj kot 65 letih (prezgodnja umrljivost), najvišji v savinjski in zasavski regiji (v vsaki 26 odstotkov), najnižji pa v primorsko-notranjski regiji (19 odstotkov).

 

Vir podatkov: NIJZ in SURS.

 

Print Friendly, PDF & Email