Doma Aktualno Po optimističnem scenariju začetek gradnje 2021, po državnem 2022

Po optimističnem scenariju začetek gradnje 2021, po državnem 2022

Dolgo pričakovana cesta Hrastnik – Zidani Most, ki naj bi vplivala na velike spremembe na Dolu pri Hrastniku, naj bi se po optimističnem scenariju, kot pravi župan Marko Funkl, začela graditi v letu 2021, na Direkciji za infrastrukturo so leto dni manj optimistični.

Projekt, ki je financiran v sklopu dogovora za razvoj regij naj bi začeli z mostom čez reko Savo. Država je že uredila vsa lastniška razmerja z lastniki parcel, prav tako je v spremembi državni prostorski načrt, ki je potreben za to, da se dela pričnejo. Naslednje leto naj bi uredili še vso potrebno dokumentacijo.

Funkl, ki je dogovore z državo prevzel od predhodnika, pričakuje zaključek del v naslednjih petih letih: »Jaz sem prepričan, da bomo to cesto v celoti dobili nekje v letu 2023 oziroma 2024, bo pa za nas velik znak, da se stvari res odvijajo, če bodo leta 2021 pričeli z gradbenimi deli.«

Odkupi objektov za rušitev pri koncu

Za ureditev ceste skozi Dol pri Hrastniku na cesti R1-221, odsek 1222 Hrastnik-Šmarjeta je trenutno v teku javno naročilo za izdelavo PZI dokumentacijo. Dokumentacija bo, kot pravijo na direkciji, predvidoma izdelana in recenzirana v prihodnjem letu. Nato sledijo odkupi zemljišč (odkupi objektov, ki so predvideni za rušenje pa so že v teku), razpis za gradnjo, gradnja sama pa bo možna predvidoma po oceni direkciji v letu 2022.

Trenutno tečejo postopki za spremembo Državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče, ki vključuje tudi spremembo lokacije HE Suhadol.

Na direkciji še pojasnijo, da se bodo gradbena dela izvajala etapno. Predvideno je, da bo prva etapa, ki zajema gradnjo mostu čez Savo v Hrastniku končana do konca leta 2023.

Tudi Dolani jo bodo končno dočakali!

Print Friendly, PDF & Email