Doma Aktualno Podor pri cementarni ni primerljiv z “zasavko”

Podor pri cementarni ni primerljiv z “zasavko”

Podor, ki je zaprl mestno vpadnico v Trbovlje ni niti primerljiv s tem ob cesti za Savo, pove trboveljska županja Jasna Gabrič, ki bdi nad na zasavki.

“Sanaciji sta med seboj neprimerljivi tako v smislu zahtevnosti, ki jo pogojuje geološka zgradba, kot v smislu načina sanacije. Kamnini na eni in drugi lokaciji sta povsem različni glede na strukturno zgradbo. Na lokaciji kamnitega podora je namreč kamnina neprimerno bolj razdrobljena in stalno podvržena rušenju.” poroča vodja gradbišča. 

10 krat večji obseg vrtalnih del

Skalna žarišča nad cementarno so se sanirala s podajno lovilnimi ograjami, ki se jih lahko namesti v sorazmerno kratkem času. Brežina pri odcepu za Podkum pa bo sanirana z visoko nateznimi globoko sidranimi mrežami, kar predstavlja bistveno več dela in časa. “Za primerjavo lahko navedem, da je bilo pri sanaciji podora nad Lafargem izvrtanih skupno 465 metrov vrtin, pri sanaciji kamnitega podora pa je predvidenih 4440 metrov vrtin. Gre torej za 10 krat večji obseg vrtalnih del.”

Vrtalna dela potekajo istočasno s tremi vrtalnimi garniturami in sicer v spodnjem delu brežine po klasičnem postopku, na vertikalnem delu brežine s pomočjo avtodvigala (na višini do 80 m nad tlemi) in na zalednem pobočju. Vzporedno potekajo vsa ostala dela, ki jih je glede na situacijo gradbišča možno izvajati: prestavitev elektro vodov na levo stran ceste, izdelava cevne kanalizacije in revizijskih jaškov za nove vode (elektrika, telekom, nova semaforizacija, alarmni sistem…, v skupnem več kot 700 m kanalizacije), pripravljajo se temelji za semaforske drogove in alarmni sistem ter temelji za postavitev opornega zidu.

In še dodajo gradbinci: Glede na razmere, ki so na terenu (stalno je prisotno krušenje kamenja ter premiki blokov na brežini … ), je zagotavljanje varnosti za delavce ključnega pomena in v veliki meri diktira faznost ter hitrost izvajanja del. Obenem pa dodajo še, da dela že vseskozi potekajo preko celotnega svetlega dela dneva, ob sobotah in nedeljah ter tudi ob slabem vremenu.

Print Friendly, PDF & Email