Doma 1+1=2 Pokukali smo: Kaj vse novega čaka šolarje prihodnji teden?

Pokukali smo: Kaj vse novega čaka šolarje prihodnji teden?

Ker se bliža novo šolsko leto, smo na osnovnih šolah po Zasavju preverili, kako delovno je bilo poletje pri njih in kaj novega se obeta osnovnošolcem.

Marina Kmet, ravnateljica hrastniške osnovne šole nam je sporočila, da so v prihajajoče šolsko leto na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik vpisali 74 prvošolcev. Na Podružnični šoli Dol bodo oblikovali dodaten oddelek 1. razreda. Oblikovali bodo tudi dodaten oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja. V času poletnih počitnic so na matični šoli poskrbeli za zamenjavo radiatorjev. V prihajajočem se letu pa bodo opravili manjša vzdrževalna dela. Kot nam je še sporočila ravnateljica, šola v novem šolskem letu želi nadaljevati s projektoma Zdrava šola in POGUM.

Po besedah Mojce Lazar Dobrlet, ravnateljice OŠ Ivana Cankarja v Trbovljah je prvošolcev letos 33 in bodo v dveh oddelkih 1. razreda. Tako kot vsako poletje, so imeli tudi letos polne roke dela med poletjem, še doda. Največji letošnji izziv je predstavljala sanacija zunanjega dvorišča oz. igrišča za šolo. V času poletnih počitnic so odpravili manjše okvare opreme na šoli in manjša vzdrževalna dela. Letos bodo v oktobru prvič organizirali plavalno šolo v naravi za učence 3. in 4. razreda, in sicer v Mladinskem zdravilišču in letovišču RK na Debelem rtiču. Od septembra do decembra 2019 pa bodo »izvajali nov šolski projekt Solidarni z naravo in drug z drugim.«

Učenci OŠ Ivana Cankarja na tekmovanja z “elastomobili”

Petra Čede, ravnateljica OŠ Trbovlje je zapisala, da se je v prvi razred matične šole vpisalo 48 učencev, 17 učencev se je vpisalo na podružnico Alojza Hohkrauta in 1 učenka na Podružnično šolo na Dobovcu. V času poletnih počitnic so na matični in obeh podružničnih šolah potekala vzdrževalna dela. Prenavljali so kabinet kemije, kjer so zamenjali pohištvo in s tem zagotovili večjo in boljšo varnost pri delu tako učencev kot tudi učiteljic. V prihajajočem se šolskem letu pa želijo okrepiti ekipo Prve pomoči. Poleg tega želijo nadaljevati s poskusom uvajanja koncepta Razširjenega programa, s katerim učencem ponudijo dodatno uro športa. Ena od novosti v novem šolskem letu pa bo zmanjšanje števila delovnih zvezkov v 1. triadi.

Kot so nam sporočili iz računovodstva Osnovne šole Tončke Čeč imajo v prihajajočem šolskem letu na redni osnovni šoli vpisanih 48 prvošolcev in 1 prvošolca na oddelkih z nižjim izobrazbenim standardom. Na oddelkih z nižjim izobrazbenim standardom bo 1 oddelek več kot v letošnjem šolskem letu. V času šolskih počitnic izvajajo tekoča vzdrževalna dela (beljenje, ureditev manjše učilnice za izvajanje DSP).

Igre Osnovnih šol s prilagojenim programom v atletiki v Kamniku – dosežki učencev

Po besedah Vanje Manfredo, ravnateljice OŠ dr. Slavka Gruma je pri njih vpis vsa leta podoben, saj se vpisujejo učenci z lažjimi, zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju na podlagi odločb Komisije za usmerjanje, ki deluje v okviru Zavoda RS za šolstvo. Med poletnimi počitnicami so enega izmed razredov posebnega programa vzgoje in izobraževanja prilagodili potrebam izvajanja senzorne integracije in ostalih oblik specialno pedagoških obravnav, ki jih nudijo učencem pred in po pouku.

Kristina Renko, ravnateljica OŠ Ivana Skvarča Zagorje, je zapisala, da bo v novo šolsko leto zakorakalo skupaj 72 prvošolcev. Število oddelkov pa bo v šolskem letu 2019/20 večje kot v šolskem letu 2018/19. Tudi na njihovi šoli so med poletjem izvajali manjša vzdrževalna dela. V prihajajočem letu so novosti za učence povezane s projekti, v katere so vključeni ali se še vključujejo: Erasmus+ (Narava kot učno okolje), Kulturna šola, Zdrava šola. Prizadevajo si tudi, da bi postali Eko šola.

Pomočnik ravnateljice OŠ Ivana Kavčiča na Izlakah Uroš Burgar nam je zaupal, da bo prvič prestopilo šolski prag OŠ Ivana Kavčiča Izlake 33 prvošolcev in 8 prvošolcev na Podružnični šoli Mlinše. Po besedah Burgarja so na matični in podružnični šoli v času poletnih počitnic potekala vzdrževalna dela. Zaradi junijskega neurja so morali sanirati učilnice in vezni hodnih med šolo in vrtcem. Na Podružnični šoli Mlinše so prebelili hodnike, sledi še barvanje oken. Novost, ki jo pripravljajo je fleksibilen predmetnik pri posameznih predmetih. S tem bodo osnovnošolcem omogočili drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri pouku slovenščine, angleščine, matematike in športne vzgoje.

Ravnateljica OŠ Toneta Okrogarja Zagorje Nataša Grošelj pravi, da bo skupno 52 prvošolcev. Od tega bo 32 prvošolcev na matični šoli, 10 na PŠ Kisovec in 10 na PŠ Šentlambert. Kaže tudi, da se bo število oddelkov zmanjšalo za 1 oddelek, tako bo naslednje leto 24 oddelkov. Na topliški šoli so poleg vzdrževalnih del (prebelili so učilnice prvega razreda) v planu vnesli tudi gradnjo nadstreška nad vhodom v učilnico 3. razreda, ki je v starem hišniškem stanovanju. V starem delu matične šole so razrede opremili s senčili. Obeta se prenova in nadgradnja WLAN–a na vseh treh lokacijah (matična šola, PŠ Kisovec in PŠ Šentlambert). Kot je še sporočila ravnateljica bodo tudi v naslednjem šolskem letu na šoli imeli evropskega prostovoljca.

Print Friendly, PDF & Email