Doma Aktualno Poleg ekoskladovega še občinski denar za zamenjavo ogrevalnih sistemov

Poleg ekoskladovega še občinski denar za zamenjavo ogrevalnih sistemov

Dva razpisa Eko sklada sta aktualno za zamenjavo ogrevalnih sistemov za Zasavce. Eden je primeren za socialno šibke in drugi za ostale, ki bi želeli zamenjati staro ogrevalno napravo. Predvsem spodbujajo namestitev toplotnih črpalk in kurilnih naprav na lesno biomaso, ki služijo ogrevanju celotne zgradbe. Sredstva se lahko pridobijo tudi za samo napeljavo, vključno z delom. Prav tako naj nova kurilna naprava, v kolikor kandidirate na razpisu za socialno šibkejše, ne bi bila kupljena pred odobreno vlogo. Seveda pa morate pred tem preveriti ali na občini ni posebej predpisana vrsta ogrevanja.

V Zagorju in Trbovljah 1200 do 1250 evrov

V Občini Zagorje ob Savi so objavili razpis za sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v Občini Zagorje ob Savi v letu 2019, ki velja do konca leta. Vsi tisti, ki stanujete na območju te občine in ste zamenjali staro ogrevanje v eno ali dvostanovanjski stavbi ter prešli na ogrevanje z obnovljivimi viri energije. S tem mislijo vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ali priključitev stanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije. Višina sredstev na posameznika je omejena na 1.250 evrov. Skupna višina nepovratnih sredstev pa je 30.000,00 evrov. Občina Zagorje ob Savi namerava s temi nepovratnimi finančnimi spodbudami zmanjšati onesnaženost zraka s PM10 delci.

Podoben razpis prav tako veljaven do konca leta je razpisala Občina Trbovlje. Občina ima na razpolaga 25.000,00 evrov, vendar na posameznika ne več kot 1.200 evrov. Priznani stroški vključujejo: nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanjsko enoto, nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko, izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin in za električne ali strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja ter zagona sistema.

Pri obeh občinah, Trbovljah in Zagorju ob Savi, je podoben namen sofinanciranja, zmanjšanja emisij v zraku in prehod na obnovljive vire. Prav tako obe občini razpisujeta nepovratna finančna sredstva samo za eno ali dvostanovanjske stavbe in zahtevata že predhodno pogodbo z Eko skladom. Obe občini bosta dodeljevali sredstva samo do porabe razpoložljivih sredstev.

V Hrastniku in Radečah občani lahko pridobijo le sredstva Eko sklada, občini pa lastnih tovrstnih razpisov letos nimata.

Print Friendly, PDF & Email