Doma 1+1=2 Polovico štipendije plača delodajalec, pol iz razpisa

Polovico štipendije plača delodajalec, pol iz razpisa

Dijaki med poukom

Regionalna štipendijska shema omogoča delodajalcem, da s kadrovskimi štipendijami stimulirajo bodoče kadre.

Postopke za pridobitev štipendije ureja Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRAZ). Obveznost delodajalca je izplačevanje kadrovske štipendije, omogočanje enomesečne prakse vsako leto in enoletna zaposlitev po zaključku izobraževanja.

Tjaša Polc

Tjaša Polc iz RRAZ je izpostavila glavne prednosti za delodajalce: “Delodajalci lahko s pomočjo Regijske štipendijske sheme Zasavje že tekom štipendiranja spoznajo bodoče zaposlene, prav tako se štipendisti že med izobraževanjem spoznajo z okoljem, kjer bodo zaposleni, z delovnimi procesi ter tako pridobijo veščine, ki jih delodajalci pričakujejo od svojih zaposlenih. Po prvem letu štipendijskega razmerja lahko delodajalec ali štipendist prekineta štipendijsko razmerje brez vračila sofinanciranega dela štipendij, če ugotovita, da si nista simpatična. 

Trenutno na razvojni agenciji zbirajo prijave delodajalcev, da ocenijo, koliko sredstev bo potrebnih za štipendiranje v prihodnjem šolskem letu, pove Polčeva. Obenem pa so na voljo še sredstva za delodajalce, ki že štipendirajo dijake ali študente in bi preko sheme radi pridobili sofinancirana sredstva.

Print Friendly, PDF & Email