Doma Aktualno Pomoč hrastniškim podjetjem s plačilom stroškov

Pomoč hrastniškim podjetjem s plačilom stroškov

Podjetjem, ki delujejo v Občini Hrastnik bo občina pomagala pri plačilu stroškov za oskrbo s pitno vodo, čiščenje in odvajanje komunalnih voda, greznice in odvoza komunalnih odpadkov.

Skupno so za ta namen predvideli 45.000 evrov. Gre za sofinanciranje stroškov zaposlenih, ki so imeli prepoved opravljati dela v podjetju, zaradi sprejetih preventivnih ukrepov pristojnih služb (niso smeli ali mogli opravljati dejavnosti v podjetju ter za sofinanciranje obratovalnih stroškov poslovnih prostorov (oskrba s pitno vodo, čiščenje in odvajanje komunalnih voda, greznica, odvoz komunalnih odpadkov).

Z ukrepom naj bi pomagali pri ohranjanju podjetij in delovnih mest s sedežem ali obratovalno poslovno enoto na območju hrastniške občine v posebnih razmerah, kot je epidemija covid19.

Višina sofinanciranja znaša do 50 evrov na mesec za obratovalne stroške poslovnega prostora upravičenca, vendar največ do 200 evrov na upravičenca letno. Vrednost mesečnega zneska se porazdeli na podlagi števila dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Razpis je na voljo na spletni strani Občine Hrastnik, vloge sprejemajo od 19. maja do 9. junija 2020.

Print Friendly, PDF & Email