Doma Aktualno Pomoč na domu mesečno dobrih 7 evrov dražja

Pomoč na domu mesečno dobrih 7 evrov dražja

Dom upokojencev Franc Salamon izvaja storitev pomoč družini na domu v občini Trbovlje in, ker so se povečali stroški le te, bo potreben tudi dvig ekonomske cene.

Ura dražja za 0,36 evra

Na zadnji občinski seji so svetniki potrdili povišanje ekonomske cene pomoči na domu. Tako se bo cena za uporabnika povišala za 0,36 evra na uro in bo sedaj znašala 6,85 evra na uro ob delovnikih, ob nedeljah bo po novem znašala 8,72 evrov na uro ter ob praznikih 8,77 evrov na uro.

Občina subvencionira minimalno 50 odstotkov celotne cene storitve pomoči na domu, posameznik pa je upravičen do največ 20 ur tedenske pomoči. Pomoč se izvaja vse dni v letu. Nove cene bodo pričele veljati z 1. julijem 2018.

Kaj je pomoč na domu?

Pomoč na domu je namenjena uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti se ne morejo oskrbovati in negovati sami. Svojci pa zanje ne morejo v celoti skrbeti.

Pomoč na domu vključuje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,  gospodinjskih opravili in pri ohranjanju socialnih stikov.

Print Friendly, PDF & Email