Doma Aktualno Poznate zagorskega podžupana?

Poznate zagorskega podžupana?

Mitja Adamlje

Župan Matjaž Švagan je sredi poletja imenoval podžupana. Za svojega namestnika je izbral enega od ustanovnih članov stranke Zagorje gre naprej in dolgoletnega svetnika Mitjo Adamljeta. 

Nepoklicno funkcijo od 1. avgusta opravlja Mitja Adamlje. V mlajših letih je bil aktiven na mladinskem, nevladnem, humanitarnem področju pri različnih organizacijah. Delo nadaljuje v gospodarstvu. Ponosen je, ker je eden od pobudnikov ustanovitve MCZoS. Študij je zaključil na FDV Ljubljana in je diplomirani politolog mednarodnih odnosov.

Ukvarjam se s spletno prodajo in svoje delo imam rad. Sicer pa sem politično in družbeno vedno prisoten v lokalni skupnosti. Bil sem tudi pri ustanovitvi stranke ZGN in sem njen član od samega začetka,” izvemo od mladega podžupana Zagorja.

Na mestu podžupana pa boste imeli tudi svoje naloge in zadolžitve.

Po zakonu podžupan po potrebi zamenja župana, vsa pooblastila pa s sklepom določa župan. Moja prioriteta bo črpanje evropskih sredstev. S tega področja imam že kar nekaj izkušenj. Računam, da bo v naslednjih letih bolj ugodno črpanje sredstev in se prav veselim izziva. Že dolgo pa si vsi želimo narediti veliko več na področju turizma. To ni samo moja želja, tudi župana in stranke. Zato bo razvoj turizma v Zagorju tudi ena mojih prioritet. Seveda bo mojih zadolžitev več, odvisno od situacije.

Se je konkretno delo že začelo?

Že julija sem spoznal ključno ekipo na občini, seznanjen sem z vsemi projekti, opravil sem kar nekaj razgovorov na občini in izven nje. Prvi mesec je bil nekako mesec aktivnega zbiranja informacij in sestankovanja. Imamo tudi že skupino za področje turizma.

Pa sodelovanje z županom?

Z Matjažem Švaganom se že dolgo poznava in sodelujeva. Lahko rečem, da je moj vzornik, saj sem se od njega marsikaj naučil in se še bom. Je eden redkih, ki mu volivci na volitvah izkažejo kar 70 odstotno zaupanje.

Podžupan bo imel tudi svoje uradne ure in to v popoldanskem času. Veseli se dela z ljudmi, še posebno mladimi, saj želi da se mladi vključujejo tako v občinsko politiko kot tudi v različne projekte, ki se izvajajo.

V prostem času se zagorski podžupan najprej z veseljem posveča družini in pa rekreativnem športu.

Bodo podžupana dobili tudi v Zagorju?

Print Friendly, PDF & Email